Reporters Without Borders is verheugd over de resolutie van vorige week van het Europees Parlement over de strategie van de Europese Unie ten aanzien van Iran. Voor het eerst heeft het Europees Parlement de duidelijke wil getoond om in de betrekkingen van de EU met Iran rekening te houden met de mensenrechten. De resolutie van 3 april “doet een beroep op Iran om samen te werken met internationale mensenrechtenorganisaties en hun NGO’s”, steunt “de dringende oproep van 772 Iraanse journalisten aan de Iraanse president om zijn belofte na te komen en de Vereniging van Iraanse journalisten weer toe te staan,”en dringt er bij de Europese Unie op aan om “de mensenrechten te integreren in alle aspecten van de betrekkingen met Iran.”
Verschillende Iraanse functionarissen, waaronder bondgenoten van Opperste Leider Ali Khamenei, hebben hun aanvallen op de internationale gemeenschap en in het bijzonder op de Europeanen opgevoerd sinds 31 maart, de datum waarop de tekst van de voorgestelde resolutie werd verspreid. Het regime van de mullahs geleid heeft venijnig gereageerd op artikel 17 van de resolutie, waarin staat dat “eventuele toekomstige delegaties van het Europees Parlement die naar Iran gaan moeten kunnen spreken met leden van de politieke oppositie en maatschappelijke activisten, en toegang moeten krijgen tot politieke gevangenen.”
“De bedreigingen en aanvallen op de Europese Unie door de Iraanse politieke en religieuze functionarissen zijn niet rechtmatig omdat ze afkomstig zijn van een regime dat de internationale regels inzake de mensenrechten niet respecteert”, aldus Reza Moini, het hoofd van afdeling Iran-Afghanistan van Reporters Without Borders. “De oproep van de EU aan een autoritair regime om de akkoorden van Helsinki toe te passen is een aanmoediging en rechtvaardiging voor de vereisten die de samenleving stelt inzake de mensenrechten. De EU lijkt eindelijk een passende houding aan te nemen ten opzichte van een van de meest repressieve landen ter wereld wat betreft de vrijheid van informatie, een land dat nog steeds een van ’s werelds grootste gevangenissen is voor journalisten en netizens.” Moini zei verder: “We roepen de autoriteiten op om de 52 journalisten, die momenteel in Iran worden vastgehouden, vrij te laten.”
Reporters Without Borders uitten nogmaals hun diepe bezorgdheid over de omstandigheden waaronder een aantal Iraanse journalisten wordt vastgehouden. Het regime toont nog steeds geen consideratie voor netizens en journalisten die in de gevangenis ziek worden. Dat zijn onder meer Hossein Ronaghi Malki, Mohammad Reza Pourshajari, Mostafa Daneshjo, Hamidreza Moradi, Afshin Karampour, Mohammad Davari, Mohammad Sadegh Kabovand en Said Matinpour.
Deze mensen zijn allemaal ziek en hebben dringend medische hulp nodig, maar de gevangenis- en de gerechtelijke autoriteiten weigeren hen naar ziekenhuizen over te laten brengen hoewel dit door gevangenisartsen wordt aanbevolen en tevens wordt voorgeschreven door de gerechtelijke instantie die over het gevangenissysteem gaat.
De Mensenrechtenraad van de VN heeft in een resolutie van 24 maart Iran veroordeeld over ernstige en herhaalde schendingen van de mensenrechten en het mandaat van Ahmad Shaheed, de speciale rapporteur over de situatie van de mensenrechten in Iran, met een jaar verlengd. (Reporters without Borders 10 april 2014)