Wij wenen U en Uw familie een vrolijk Pasen dat gezegend moge zijn met geluk, vreugde en gezondheid.
Stichting voor Mensenrechten Vrienden (SMV)