14 april 2014 – Conferentie in het Europees Parlement: de deelnemers hebben een oproep gedaan om de politieke vluchtelingen uit Camp Liberty onmiddellijk naar Europa of de Verenigde Staten te evacueren. Tot dan moet de internationale vredesmacht van de VN in Irak voor hun veiligheid zorg dragen en een eind maken aan de intimidaties. De blokkade van voorzieningen voor de Iraanse ballingen door het Iraakse leger moet onmiddellijk worden beëindigd.

Tijdens een conferentie in het Europees Parlement in Brussel hebben parlementariërs en mensenrechtenactivisten op 9 april opgeroepen tot dringende internationale maatregelen om de 3.000 Iraanse asielzoekers te beschermen, die in Camp Liberty in Irak in levensgevaar verkeren.

Bij de deelnemers aan de conferentie waren :

  • Michele Alliot-Marie, de voormalige minister van buitenlandse zaken en defensie van Frankrijk
  • Tahar Boumedra, tot medio 2011 commissaris voor de mensenrechten van de VN in Irak
  • Alejo Vidal Quadras,  vicevoorzitter van het Europarlement
  • Struan Stevenson, voorzitter van de Permanente Delegatie van het Europees Parlement voor de betrekkingen met Irak
  • Nele Lijnen, voorzitter van de commissie voor gelijkstelling in de Belgische Senaat

In de conferentie werd de aandacht gevestigd op de toenemende schendingen van de mensenrechten in Iran. De EU werd opgeroepen om de mensenrechten centraal te stellen bij hun contacten met Iran. Zonder een stop op de executies en verbetering van de situatie van de mensenrechten kunnen de politieke en economische betrekkingen met Iran niet worden uitgebreid, aldus de parlementariërs.

In Brussel hebben parlementariërs en mensenrechtenactivisten opgeroepen tot onmiddellijke internationale bescherming van de 3.000 Iraanse asielzoekers, onder wie 1.000 vrouwen, die in Camp Liberty bij Bagdad worden vastgehouden. Ze waarschuwden ervoor dat het regime van Teheran met zijn Iraakse bondgenoten een vernietigingscampagne voert tegen de Iraanse ballingen in Camp Liberty. Door militair geweld en terreuraanslagen zijn er in Irak al 116 Iraanse vluchtelingen gestorven en nog eens honderden zijn gewond geraakt.
De politieke vluchtelingen in Camp Liberty verkeren in acuut levensgevaar. In het kamp lopen ze voortdurend het risico slachtoffer te worden van militaire aanvallen en terreuraanslagen. Tegelijkertijd dringt het regime in Teheran aan op hun deportatie naar Iran, waar ze geconfronteerd zullen worden met martelingen en massa-executies.
Mensenrechtenactivisten vestigden er in Brussel de aandacht op, dat de Iraanse vluchtelingen in Camp Liberty, dat onder toezicht staat van het Iraakse leger, het slachtoffer zijn van ernstige intimidatie en slopende mensenrechtenschendingen. De onderdrukking door het Iraakse leger van de Iraanse ballingen in het kamp omvat onder andere een medische blokkade.
Deze blokkade heeft al geleid tot verschillende slachtoffers onder de vluchtelingen. In Camp Liberty zijn honderden zieken, die regelmatig medische zorg nodig hebben om te overleven. Het nalaten van medische hulp in het kader van onderdrukking geldt als een misdaad tegen de menselijkheid.

De deelnemers aan de conferentie hebben een oproep gedaan om de politieke vluchtelingen uit Camp Liberty onmiddellijk naar Europa of de Verenigde Staten te evacueren. Tot dan moet de internationale vredesmacht van de VN in Irak voor hun veiligheid zorg dragen en een eind maken aan de intimidaties. De blokkade van voorzieningen voor de Iraanse ballingen door het Iraakse leger moet onmiddellijk worden beëindigd.
De mensenrechtenactivisten deden een beroep op de Verenigde Naties om een onafhankelijk onderzoek te doen uitvoeren naar het bloedbad onder de  Iraanse vluchtelingen in de nederzetting Ashraf (ten noorden van Bagdad ) op 1 september 2013. Dit bloedbad, waarbij 52 ongewapende vluchtelingen door de Iraakse troepen werden doodgeschoten, toont aan in welke  levensbedreigende situatie de Iraanse ballingen in Irak zich bevinden. Gezien het feit dat er tot nu toe nog geen internationaal onderzoek naar de massamoord werd gedaan, worden de Iraakse huurlingen van het regime in Teheran alleen maar aangemoedigd om nog meer  bloedbaden onder de asielzoekers aan te richten.

De conferentie deed ook een beroep op de EU om zich in te zetten voor de bevrijding  van de zeven Iraanse asielzoekers, die tijdens de gewapende aanval van 1 september op Ashraf door Iraakse soldaten gegijzeld en gedeporteerd werden. De zeven gijzelaars, waaronder zes vrouwen, worden sindsdien vermist.