SMV – Dringend verzoek om onafhankelijk onderzoek naar inval door veiligheidsdiensten in Evin
21 april 2014 – Het Iraanse regime heeft soldaten van de Revolutionaire Garde IRGC anti-intelligence sectie in Gevangenisblok 350 van de Evin-gevangenis gestationeerd om het lekken van informatie te voorkomen en om meer druk en controle uit te oefenen op de politieke gevangenen in dit gevangenisblok.

De onthutsende behandeling van de gedetineerden door de Revolutionaire Garde en de inlichtingendienst is zo afschuwelijk dat de autoriteiten van het regime openbaarmaking vrezen en proberen te ontkennen wat er afgelopen donderdag heeft plaatsgevonden in de Evin-gevangenis.
Om diezelfde reden heeft het Iraanse regime op deze maandag 21 april de familiebezoeken verhinderd die gewoonlijk plaatsvinden op maandag.

Op zondag 20 april vertelde Mehdi Kouchakzadeh, lid van het parlement, aan de familieleden die zich voor het parlement hadden verzameld om te protesteren tegen de barbaarse behandeling van gevangenen dat de berichten in de buitenlandse media allemaal leugens zijn.
“De informatie waar jullie op reageren is een politieke actie. Voor gerechtelijk onderzoek moeten er bewijzen en documenten zijn … bovendien zijn getuigenissen van gevangenen onaanvaardbaar aangezien die in hun eigen voordeel zijn,” zei hij.
De inlichtingendienst en de Revolutionaire Garde hebben afgelopen donderdag 17 april een inval uitgevoerd op de afdeling van de politieke gevangenen in Blok 350 van de Evin-gevangenis en hebben daarbij de gevangenen met vuisten en stokken geslagen en geschopt – zelfs een 70 jarige man – terwijl ze hen in de meest vulgaire termen en daden vernederden en beledigden. Bovendien hebben ze de geslagen en gewonde gedetineerden medische behandeling onthouden.
Na deze aanval werden 32 gevangenen geblinddoekt overgebracht naar de isoleercellen. Tijdens deze overplaatsing moesten de gevangenen tussen twee rijen criminele aanhangers doorlopen die hen opnieuw schopten en met vuisten en stokken bewerkten.
De gevangenen werden naar de isoleercellen in Gevangenisblok 240 gebracht, waar de barbaarse mishandeling door de Revolutionaire Garde en de inlichtingendienst zich voortzette. Onderweg naar Blok 240 werden de geblinddoekte gevangenen zodanig geslagen en geschopt dat ze herhaaldelijk op de grond en van de trappen vielen.
Intussen ging het uitschelden en vernederen door. Vervolgens werden haar en gezicht van de gevangenen kaalgeschoren en ze werden gedwongen zich te ontkleden. De gedetineerden werden op de meest beschamende en weerzinwekkende manier vernederd en mishandeld, en velen werden bedreigd met verkrachting.
Het Iraanse Verzet vraagt de secretaris van de VN, de Hoge Commissaris voor Mensenrechten en andere relevante UN instanties, zowel als alle mensenrechtenorganisaties, om deze afschuwelijke maatregelen krachtig te veroordelen en eist daarnaast een onafhankelijk internationaal onderzoek naar deze onmenselijke behandeling.