19 april 2014 – Vrienden van een Vrij Iran hebben donderdag in het Europees Parlement de barbaarse aanval op politieke gevangenen in de Evin gevangenis in Teheran scherp veroordeeld.
Amnesty International: “Berichten over gevangenisbewakers die sectie 350 van de Evin Gevangenis in Teheran hebben overvallen, waar veel politieke gevangenen worden vastgehouden, doen vrezen voor de veiligheid van de gevangenen. De onrust lijkt te hebben geleid tot blessures bij de gevangenen, o.a. gebroken ribben. Er is gemeld dat ten minste 32 personen uit sectie 350 zijn overgebracht naar isoleercellen in sectie 240 van de gevangenis. Volgens berichten in de media zijn ambtenaren van het ministerie van Inlichtingen, samen met ongeveer 100 bewakers in oproeruitrusting in de ochtend van 17 april sectie 350 van de Evin Gevangenis binnengegaan, mogelijk om deze grondig te doorzoeken…”
We hebben informatie gekregen dat een aantal gevangenen ernstige verwondingen en botbreuken heeft opgelopen. Gholamreza Khossravi Savadjani, Assadollah Hadi, Javad Fouladvand en Assadollah Assadi zijn ernstig gewond. Assadollah Hadi, die onlangs een openhartoperatie heeft ondergaan, verkeert in een kritieke toestand. De bewakers hebben alle bezittingen van de gevangenen vernietigd en tevens hun handgeschreven papieren in beslag genomen.

Deze laatste barbaarse daad en de mensenrechtenschendingen gedurende de 10 maanden dat Rohani president is laten geen hoop bestaan voor gematigdheid en hervorming binnen de heersende theocratie. Na de ondemocratische presidentsverkiezingen hebben veel Europarlementariërs zich gerealiseerd dat Rohani niet gematigd is, omdat de situatie van de mensenrechten slechter is geworden. Beloften van vrijheid van meningsuiting en eerbiediging van de mensenrechten zijn niets waard met meer dan 700 executies sinds de verkiezing  van Rohani. Alleen een ferm beleid ten aanzien van het regime kan helpen voor het Iraanse volk dat lijdt onder deze onderdrukking.
Op 3 april heeft het Europees Parlement een gematigd kritische resolutie over Iran aangenomen, die een hysterische en ongekend vijandige reactie van het regime van de mullahs teweeg heeft gebracht. Veel Iraanse regeringsfunctionarissen, waaronder de zogenaamd “gematigde” minister van Buitenlandse Zaken, de voorzitter van de Majlis (het Iraanse parlement), de voorzitter van de commissie Veiligheid en Inlichtingen van het Iraanse parlement, de leider van het Vrijdaggebed in Teheran, talrijke leden van de Majlis en een overweldigende meerderheid van de media, vallen de EU onophoudelijk aan met vragen hoe het Europees Parlement het heeft het gewaagd om schendingen van de mensenrechten en het anti-democratische gedrag van het regime van Iran te betrekken bij de lopende nucleaire besprekingen.
Die vijandige reactie is een duidelijke aanwijzing dat het voortbestaan van het Iraanse regime sterk afhankelijk is van het voortdurende, systematische en ernstige schenden van de mensenrechten en dat een soepeler toepassing van deze onderdrukkende activiteiten de omverwerping van het regime zou versnellen.
We vragen opnieuw om een krachtig standpunt tegen het beleid van het Iraanse regime en dringen er bij de Europese Unie op aan om haar politieke en economische betrekkingen met Iran alleen uit te breiden onder voorwaarde van het beëindigen van de executies en een dramatische verbetering van de mensenrechten.
Wij doen een beroep op barones Ashton en de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, Navi Pillay, om een onafhankelijk, onpartijdig en diepgaand onderzoek te laten verrichten  naar wat er in de Evin-gevangenis is gebeurd, en waarom daar zo veel gevangenen gewond raakten.
Struan Stevenson MEP
Voorzitter Vrienden van een Vrij Iran in het Europees Parlement