13 april 2014 – In Iran zijn er talloze gevallen waarbij gevangenen stelselmatig en opzettelijk de toegang tot adequate medische zorg wordt ontzegd.
Verscheidene deskundigen van de Verenigde Naties hebben op 10 april het regime in Teheran gesommeerd om twee ernstig zieke politieke gevangenen de noodzakelijke medische behandeling te laten ondergaan en hen vrij te laten. Bij de mensenrechtenexperts waren o.a. Juan E. Mendez (foto), de speciale VN-rapporteur voor foltering, en Ahmed Shaheed, de speciale VN-rapporteur voor de mensenrechtensituatie in Iran.

Een van de politieke gevangenen wiens gezondheid snel achteruit gaat is Sayed Hossein Kazemeyni Boroujerdi, die in de Evin gevangenis in Teheran zit. De dissidente geestelijke zit een gevangenisstraf van elf jaar uit wegens zijn inzet voor de scheiding van religie en staat. Hij heeft dringend medische behandeling nodig. De gevangene lijdt aan een aantal ziekten, waaronder diabetes, astma, ziekte van Parkinson, nierziekte en hartproblemen. Zijn gezondheid is duidelijk verslechterd en hij is al meerdere keren ingestort in de gevangenis. Hij krijgt niet de noodzakelijke medische zorg, hoewel gevangenisartsen in februari 2014 al zeiden dat een verblijf in het ziekenhuis buiten de gevangenis noodzakelijk is.


Bij de ernstig zieke politieke gevangenen, die de noodzakelijke medische zorg in Iran wordt ontzegd, zijn Hamid Haeri, Ahmad Daneshpour-Moghadam en Mohammad Banazadeh-Amirkhizi. Ze zitten gevangen wegens hun contacten met familieleden, die in Camp Liberty in Irak in ballingschap leven.

Er bestaan in Iran talrijke gevallen van gevangenen die regelmatig en opzettelijk de toegang tot adequate medische zorg wordt ontzegd. De ontoereikende medische verzorging van gevangenen schendt de internationale verplichtingen van Iran inzake de mensenrechten. Het weigeren van een medische behandeling staat gelijk aan het schenden van het onvoorwaardelijke verbod op foltering en andere vormen van mishandeling. Dit is vastgelegd in het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, dat Iran ook ondertekend heeft.
Het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten waarborgt eveneens het recht op een zo groot mogelijke mate van lichamelijke en geestelijke gezondheid. In de minimumnormen van de VN voor de behandeling van gevangenen is bovendien bepaald dat gevangenen die specialistische behandeling nodig hebben worden overgeplaatst naar gespecialiseerde klinieken of civiele ziekenhuizen. De apparatuur en medicijnen in de gevangenisziekenhuizen moeten geschikt zijn voor de medische zorg en de behandeling van zieke gevangenen.