12 april 2014 – Iran is een van de meest repressieve landen ter wereld als het gaat om de vrijheid van informatie. Het land is nog steeds een van de grootste gevangenissen voor journalisten en internet verslaggevers.
De organisatie ” Reporters Without Borders”, die wereldwijd campagne voert voor de persvrijheid, steunt de resolutie van het Europees Parlement van 3 april en heeft de vrijlating geëist van 52 gevangen journalisten in Iran.

De in Iran geïnterneerde Internet reporter Hossein Ronaghi Malki (hier met zijn moeder) krijgt ondanks zijn ernstige ziekte niet de noodzakelijke medische zorg
Het Europees Parlement stelt in de resolutie dat de mensenrechtensituatie in Iran gekenmerkt blijft door voortdurende en systematische schendingen van de grondrechten. Aan de Europese Unie is gevraagd om in alle aspecten van hun betrekkingen met Iran rekening te houden met de mensenrechten. Het regime in Teheran heeft op de resolutie gereageerd met beledigingen en bedreigingen tegen de internationale gemeenschap.

Reporters Without Borders is verheugd over de resolutie en wees erop dat Iran is een van de meest repressieve landen ter wereld is op het gebied van de vrijheid van informatie. Het land is nog steeds een van de grootste gevangenissen voor journalisten en internet verslaggevers.

De organisatie eiste van het regime in Teheran de 52 journalisten vrij te laten die momenteel in Iran in de gevangenis zitten omdat ze hun recht op vrijheid van meningsuiting hebben uitgeoefend. Ze zitten in eenzame opsluiting en worden door marteling gedwongen voor zichzelf belastende valse bekentenissen af te leggen. Deze bekentenissen worden vervolgens in showprocessen tegen hen gebruikt.

Bij de verslaggevers, die in de gevangenis ziek geworden zijn en die de noodzakelijke medische zorg niet krijgen, zijn o.a. Hossein Ronaghi Malki, Mohammad Reza Pourshajari, Mostafa Daneshjo, Hamidreza Moradi, Afshin Karampour, Mohammad Davari, Mohammad Sadegh Kabovand en Said Matin pour.