10 mei 2014 – De UNHCR heeft de internationale gemeenschap gevraagd haar inspanningen te intensiveren om de opname van de asielzoekers uit Camp Liberty in veilige derde landen mogelijk te maken. In de verklaring werd gewezen op de verslechterende veiligheidssituatie in Irak. In Camp Liberty lopen de weerloze Iraanse ballingen continu gevaar om slachtoffer te worden van terreuraanslagen.

De VN vluchtelingenorganisatie UNHCR, gevestigd in Genève, heeft zich op 6 mei diep bezorgd getoond over de veiligheid van de meer dan 3.000 Iraanse asielzoekers, die in Camp Liberty (Arabische naam: Hurriya) in de buurt van Bagdad in levensgevaar verkeren. In september 2011 heeft de UNHCR de Iraanse vluchtelingen officieel erkend als asielzoekers. De vluchtelingenorganisatie van de VN is verantwoordelijk voor de asielprocedure in Camp Liberty.

De UNHCR heeft de internationale gemeenschap opgeroepen haar inspanningen te intensiveren om de opname van de asielzoekers uit Camp Liberty in veilige derde landen mogelijk te maken. In de verklaring werd gewezen op de verslechterende veiligheidssituatie in Irak. In Camp Liberty lopen de weerloze Iraanse ballingen continu gevaar om slachtoffer te worden van terreuraanslagen.

In 2013 waren er meerdere raketaanslagen op de Iraanse asielzoekers in Camp Liberty bij Bagdad.
De Iraanse ballingen in het kamp waren in 2013 al het slachtoffer van drie zware raketaanvallen, waarbij doden en gewonden vielen. In Ashraf, ten noorden van Bagdad, zijn in september 2013 52 Iraanse vluchtelingen vermoord. Zeven anderen werden ontvoerd en worden nog steeds als vermist beschouwd. De vluchtelingenorganisatie van de VN riep de Iraakse regering op om alles te doen wat in hun vermogen ligt om de bescherming van de Iraanse ballingen in Camp Liberty te garanderen.

De UNHCR wees er verder op dat de politieke vluchtelingen in Camp Liberty volgens het internationaal recht aanspraak maken op bescherming tegen gedwongen deportatie naar Iran, waar ze geconfronteerd zullen worden met martelingen en massa-executies. Het internationaal recht schrijft voor dat de veiligheid en het welzijn van asielzoekers moeten worden beschermd. Daarbij hoort ook bescherming tegen uitwijzing of repatriëring naar landen of gebieden waar hun leven of hun vrijheid wordt bedreigd.

De vluchtelingenorganisatie van de VN wees Irak tevens op de verplichting om de asielzoekers in Camp Liberty te behandelen volgens de humanitaire bepalingen en de bepalingen inzake mensenrechten. Dit omvat ook vrije toegang tot de noodzakelijke medische zorg door specialisten.
De medische blokkade, waarmee de Iraanse vluchtelingen in Camp Liberty door het Iraakse leger opzettelijk worden gekweld, heeft al 19 levens geëist.