18 mei 2014 – Oproep aan mensenrechtenorganisaties om het leven te redden van de heer Hassan Tafah, een 85-jarige advocaat met leukemie, die verstoken van iedere essentiële medische zorg in de Gohardasht gevangenis in Karaj op het randje van de dood zweeft.

Het Iraanse Verzet doet een oproep aan alle mensenrechtenorganisaties, internationale juridische instellingen, de werkgroep willekeurige detentie, de speciale rapporteur inzake marteling, en de speciale rapporteur van de VN over de situatie van de mensenrechten in Iran, om hun toevlucht nemen tot spoedmaatregelen om deze bejaarde gevangene te bevrijden en hem de dringend noodzakelijke medische behandeling te bieden.

Toen de toestand van de heer Tafah  kritiek werd, brachten de handlangers van het regime hem op 14 mei ‘s avonds met geboeide handen en voeten naar het ziekenhuis. Om de bejaarde advocaat nog meer te belasten en te vernederen ketenden de kwelgeesten hem aan zijn ziekenhuisbed vast en werden zijn boeien zelfs tijdens de maaltijd en bij gebruik van de badkamer niet verwijderd. De heer Tafah protesteerde tegen deze inhumane en barbaarse behandeling, met als resultaat dat hij donderdag 15 mei, zonder enige medische behandeling, teruggebracht werd naar hal 12 van sectie 4 van de Gohardasht gevangenis, wat niets anders is dan een vernietigingskamp.

De heer Hassan Tafah is een Iraniër die naar Irak was geëmigreerd en naar Iran terugkeerde tijdens de oorlog van het Iraanse regime met Irak. Hij is lid van de Federatie van Advocaten van Irak en van de Internationale Federatie van Advocaten en Juristen, en werd in 2008 gearresteerd, hoewel hij niet betrokken was bij welke politieke activiteit dan ook. Omdat hij weigerde mee te werken met het ministerie van Inlichtingen, werd hij door de rechterlijke macht van het regime veroordeeld tot vijftien jaar gevangenisstraf en verbanning naar de Gohardasht gevangenis op beschuldiging van handelen tegen de nationale veiligheid en propaganda tegen het systeem.