1 juni 2014 – Het geestelijke regime heeft de 49-jarige Gholamreza Khosravi in de vroege ochtend van zondag 1 juni opgehangen in de Gohardasht-gevangenis wegens steun aan de Iraanse oppositie en verzet tegen het verachtelijke Velayat-e-faqih-bewind (de absolute heerschappij van de geestelijkheid).

Het geestelijke regime heeft Gholamreza geëxecuteerd om wraak te nemen op de gevangenen van afdeling 350 van de Evin-gevangenis en andere gevangenen die verzet plegen in de gevangenissen van het religieuze fascisme dat regeert in Iran en bij de nadering van 20 juni (het begin van het verzet tegen het regime in 1981). De handlangers en folteraars van de mullahs beschouwden Gholamreza als de belangrijkste persoon in de protesten en het verzet van de politieke gevangenen in afdeling 350 van de Evin-gevangenis.

Gholamreza Khosravi stond in het verleden verscheidene keren op de rand van executie, maar zijn terechtstelling ging toen niet door vanwege internationale protesten en waarschuwingen en de bezorgdheid van het regime aangaande de reactie en de publieke opinie.

Hij kreeg het tot het einde hard te verduren van de handlangers van de mullahs, maar bleef ondanks ondraaglijke gevangeniscondities en ernstige gezondheidsproblemen vanwege jarenlange gevangenschap vastberaden in zijn streven naar vrijheid voor het Iraanse volk, en hij bleef zelfs standvastig toen hij aan handen en voeten geboeid was in eenzame opsluiting.

Gholamreza Khosravi werd geboren in Abadan in het zuiden van Iran. Hij heeft een 17-jarige zoon en was een uitstekende lasser en installateur van industriële faciliteiten. Hij werd bij twee gelegenheden gearresteerd en zat in totaal 12 jaar gevangen in de kerkers van het geestelijke regime.