GENEVE (5 juni 2014) – Een groep VN mensenrechtenexperts* heeft zich verontwaardigd uitgelaten over de executie van politieke gevangene Gholamreza Khosravi Savadjani op 1 juni en heeft er bij de regering op aangedrongen om eens en voor altijd een eind te maken aan de executies.

De heer Khosravi werd in 2008 gearresteerd en aanvankelijk door een revolutionaire rechtbank veroordeeld tot zes jaar gevangenis wegens vermeende spionage. Terwijl hij zijn straf uitzat, moest de heer Khosravi in 2011 opnieuw voor de rechtbank verschijnen. Hij werd toen ter dood veroordeeld op beschuldiging van Moharabeh (vijandschap tegen God) wegens naar verluidt het geven van informatie en het mogelijk verstrekken van financiële bijstand aan een in Londen gevestigd tv-station.
“Het executeren van iemand wegens een vermoedelijke overtreding als het delen van informatie en het verstrekken van financiële bijstand aan een dissidente organisatie is simpelweg illegaal,” aldus de speciale rapporteur voor buitengerechtelijke, standrechtelijke of willekeurige executies, Christof Heyns.
De mensenrechtendeskundige benadrukte dat de doodstraf een extreme vorm van straf is die, als hij al wordt toegepast, alleen mag worden opgelegd voor de meest ernstige misdrijven, na een eerlijk proces, waarbij de bepalingen van de internationale wetten inzake de mensenrechten strikt nageleefd worden.
“De executie van de heer Khosravi toont aan dat de Iraanse rechterlijke macht de internationale maatstaven om een eerlijk proces te garanderen compleet negeert,” voegde de Speciale Rapporteur inzake de onafhankelijkheid van rechters en advocaten, Gabriela Knaul, daaraan toe.
De speciale rapporteur voor de vrijheid van meningsuiting, Frank La Rue, zei: “het opleggen van een dergelijke extreem vonnis tegen een politiek activist is een alarmerend signaal van de beperkingen op de vrijheid van meningsuiting in Iran.”

De deskundigen merkten verder op dat de executie van de heer Khosravi niet alleen in strijd is met de internationaal wetten inzake de mensenrechten, maar ook in strijd is met de nieuwe islamitische strafwet die vorig jaar in werking is getreden, die het gebruik van de doodstraf voor Moharebeh verbiedt in gevallen waarbij geen wapens zijn gebruikt.

“Het is onbegrijpelijk dat de heer Khosravi tweemaal voor dezelfde feiten en met dezelfde bewijzen werd berecht,” aldus de speciale rapporteur over de situatie van de mensenrechten in de Islamitische Republiek Iran, Ahmed Shaheed.” Dat is niet alleen in strijd is met de internationale normen inzake mensenrechten, maar ook met de Iraanse nationale wetgeving.”
Verwijzend naar de executie vorige week van Mah Afrid Amir Khosravi, een voormalige zakenman die werd beschuldigd van grootschalige financiële corruptie, drong de onafhankelijke deskundige er bij de Iraanse autoriteiten op aan om het gebruik van de doodstraf te beperken en het aantal misdrijven waarvoor deze kan worden opgelegd te verminderen.

“De strijd tegen corruptie rechtvaardigt geenszins de executie van personen die zijn beschuldigd van verduistering, vooral wanneer er ernstige vragen blijven bestaan over de transparantie en de eerlijkheid van de gevoerde processen,” onderstreepte de heer Shaheed.
De VN-experts drongen er bij de regering van Iran op aan om een einde te maken aan alle executies en een moratorium op de doodstraf in te stellen, om deze uiteindelijk totaal af te schaffen.

(*) De deskundigen: de speciale rapporteur voor buitengerechtelijke, standrechtelijke of willekeurige executies, Christof Heyns; de speciale rapporteur inzake de onafhankelijkheid van rechters en advocaten, Gabriela Knaul; de speciale rapporteur over de vrijheid van meningsuiting, Frank La Rue; en de speciale rapporteur over de situatie van de mensenrechten in Iran, Ahmed Shaheed (5 juni 2014, Bron: Verenigde Naties Genève ).