12 juni 2014 – Mensenrechtenorganisaties roepen de Verenigde Naties op om met spoed maatregelen te nemen tegen het toenemende aantal executies in Iran.

Naar aanleiding van de 26e zitting van de VN-Mensenrechtenraad in Genève hebben diverse mensenrechtenorganisaties met consultatieve status bij de Verenigde Naties aan de Verenigde Naties gevraagd om met spoed maatregelen te nemen tegen het toenemende aantal executies in Iran.  Een van die mensenrechtenorganisaties is de Beweging tegen racisme en voor vriendschap tussen de volkeren, MRAP, die in Parijs is gevestigd.

Ze maakten de VN-Mensenrechtenraad attent op de executie van de politieke gevangene Gholamreza Khosravi Savadjani in Iran. Die 49-jarige gevangene werd op 1 juni geëxecuteerd in een gevangenis in de stad Karaj, ten westen van Teheran, nadat hij in totaal  al12 jaar in diverse Iraanse gevangenissen had gezeten. Hij was ter dood veroordeeld wegens het ondersteunen van de Iraanse democratische beweging.
De Internationale Federatie voor de Rechten van de Mens (FIDH), waartoe wereldwijd tot 178 mensenrechtenorganisaties behoren, heeft op 3 juni ook al de executie van Gholamreza Khosravi Savadjani streng veroordeeld als een schending van het internationale recht. De gevangene was, na een oneerlijk proces, uitsluitend vanwege zijn politieke overtuiging ter dood veroordeeld.

De Internationale Federatie voor de Rechten van de Mens wees erop dat er in Iran sinds begin 2014 ten minste 300 executies hebben plaatsgevonden. De doodstraf is een schending van het  belangrijkste mensenrecht – het recht op leven – en is de meest onmenselijke van alle straffen.