22 juni 2014 – In Iran worden dagelijks mensen meedogenloos door de revolutionaire rechtbanken in oneerlijke processen ter dood veroordeeld. De massa-executies in gevangenissen blijven aanhouden. Steeds meer politieke activisten en etnische minderheden horen tot de slachtoffers.

Wereldwijd protesteren mensenrechtenactivisten en Iraanse ballingen tegen de executies in Iran – hier een protestbijeenkomst na de executie van de politieke gevangene Gholamreza Khosravi Savadjani op 1 juni 2014.

Het groeiende aantal executies in Iran is alarmerend. Terwijl de president van het regime, Rohani, zich om de wereldgemeenschap te misleiden als “gematigd” presenteert, zijn er sinds hij 12 maanden geleden aan de macht kwam in Iran minstens 800 mensen geëxecuteerd, volgens de gegevens van Iraanse staatsmedia en mensenrechtenactivisten. Doodvonnissen en executies blijven een instrument van het regime in Teheran om de bevolking te intimideren en protesten in de kiem te smoren. De executiepraktijken in Iran zijn volgens verklaringen van VN deskundigen te vergelijken met willekeurige moordpartijen.

In Iran worden dagelijks mensen meedogenloos door de revolutionaire rechtbanken in oneerlijke processen ter dood veroordeeld. De massa-executies in gevangenissen blijven aanhouden: op 17 juni werden in de gevangenis van de west-Iraanse stad Urumiyeh zes gevangenen opgehangen. Op 14 juni werden in dezelfde gevangenis zes andere gevangenen ook al geëxecuteerd.

Mensenrechtenexperts van de Verenigde Naties, onder wie Christof Heyns, speciaal VN-rapporteur voor buitengerechtelijke, standrechtelijke of willekeurige executies, hebben het regime in Teheran herhaaldelijk opgeroepen om met de executies te stoppen. Het is zorgwekkend, dat steeds meer politieke activisten en leden van etnische minderheden tot de slachtoffers van executie behoren.

Overspel, drugshandel, homoseksuele activiteiten, alcoholgebruik en het beledigen van islamitische heiligheden en vooraanstaande politici – onder internationaal recht en naar mensenrechtennormen zijn dat geen of, in het geval van drugshandel, geen halsmisdaden – maar ze worden in Iran bestraft met de dood, amputaties van ledematen, geseling, steniging, foltering en andere lichamelijke mishandeling. Mensen worden willekeurig gedetineerd. Juridisch advies en een eerlijk proces krijgen de gedetineerden niet.

De speciale VN-rapporteur over de mensenrechtensituatie in Iran, Ahmed Shaheed, heeft Iran herhaaldelijk verzocht om een moratorium op alle terechtstellingen af te kondigen, openbare executies, waaronder steniging, te verbieden en de doodstraf alleen toe te passen voor misdrijven die ook volgens het internationaal recht een ernstig misdrijf zijn.