3 juli 2014 – De VN vluchtelingenorganisatie richt een dringend oproep aan de internationale gemeenschap om haar inspanningen te intensiveren zodat alle asielzoekers uit Camp Liberty onmiddellijk worden opgenomen in veilige derde landen. De UNHCR benadrukt de dringende noodzaak om de Iraanse ballingen uit Camp Liberty te evacueren, en roept op tot een onmiddellijke noodevacuatie naar een tijdelijk toevluchtsoord, van waaruit de vluchtelingen dan permanent naar derde landen kunnen worden overgebracht.

Gezien de dramatische verslechtering van de veiligheidssituatie in Irak heeft de VN vluchtelingenorganisatie UNHCR, waarvan hoofdzetel in Genève is gevestigd, op 27 juni haar diepe bezorgdheid geuit over de veiligheid van bijna 3.000 Iraanse asielzoekers die in Camp Liberty (Arabische naam: Hurriya) bij Bagdad in levensgevaar zijn.

De politieke vluchtelingen, waaronder 1000 vrouwen, woonden eerder in de nederzetting Ashraf en werden in 2012 door het Iraakse leger onder dwang daaruit verdreven en geïnterneerd in de verlaten Amerikaanse militaire basis Camp Liberty in de buurt van de luchthaven van Bagdad.
De Iraanse ballingen, die illegaal in het kamp worden vastgehouden, zijn kwetsbaar en weerloos tegen aanvallen. In Irak zijn door militair geweld en terreuraanslagen al 116 Iraanse vluchtelingen gestorven, en nog eens honderden raakten gewond.
In september 2011 heeft de UNHCR de Iraanse vluchtelingen officieel erkend als asielzoekers. In Camp Liberty heeft de vluchtelingenorganisatie van de VN de bevoegdheid over de asielprocedure.

Volgens de vluchtelingenorganisatie van de VN geeft de dramatische verslechtering van de veiligheidssituatie als gevolg van de gevechten in Irak reden tot bezorgdheid in verband met de inspanningen van de VN om voor de vroegere bewoners van Ashraf mogelijkheden voor evacuatie uit Irak te vinden.
De UNHCR wees erop dat de Iraanse ballingen in Camp Liberty in 2013 het slachtoffer waren van drie verschillende raketaanvallen, waarbij doden en gewonden vielen. Bovendien vielen er in september 2013 bij  een aanval in de nederzetting Ashraf 52 doden onder de daar achtergebleven bewoners, en 7 mensen zijn sindsdien vermist.

Als gevolg van de recente toename van de gevechten in Irak worden de bewoners van Camp Liberty aan aanzienlijk hogere veiligheidsrisico’s blootgesteld, niet in het minst gezien de berichten over gevechten in de buurt van de luchthaven van Bagdad. Vanwege de voortdurende bedreiging van de veiligheid voor ieder die zich in dat gebied ophoudt, is het VN personeel dat de zorg heeft voor de Iraanse ballingen in Camp Liberty op 21 juni 2014 geëvacueerd.

Door militair geweld en terreuraanslagen stierven in Irak al 116 Iraanse vluchtelingen en raakten honderden gewond.
De VN vluchtelingenorganisatie richt een dringend oproep aan de internationale gemeenschap om haar inspanningen te intensiveren zodat alle asielzoekers uit Camp Liberty onmiddellijk worden opgenomen in veilige derde landen. De UNHCR benadrukt de dringende noodzaak om de Iraanse ballingen uit Camp Liberty te evacueren, en roept op tot een onmiddellijke noodevacuatie naar een tijdelijk toevluchtsoord, van waaruit de vluchtelingen dan permanent naar derde landen kunnen worden overgebracht. De UNHCR verklaarde zich bereid om hieraan haar medewerking te verlenen.
De UNHCR herinnerde eraan dat de Iraanse asielzoekers in Camp Liberty gelden als personen onder de bijzondere zorg van de VN. Daarom maken zij wettelijk aanspraak op internationale bescherming tegen gedwongen uitzetting naar een plek waar hun leven of vrijheid bedreigd zou worden.
De vluchtelingenorganisatie van de VN riep de regering van Irak voor de zoveelste keer op om alle mogelijke maatregelen te nemen om de veiligheid van de bewoners van Camp Liberty te waarborgen. De regering van Irak is verplicht ervoor te zorgen dat de Iraanse ballingen worden behandeld volgens de bepalingen van de mensenrechten. Dat omvat onder andere passende toegang tot levensreddende medische behandelingen.