19 juli 2014 – De 22-jarige Rasoul Holoumi werd ter dood veroordeeld voor een misdaad die hij als minderjarige zou hebben gepleegd. De executie van jeugdige delinquenten is verboden op grond van het internationaal recht. Spoedactie van Amnesty International: Stop de executie van Rasoul Holoumi!

Amnesty International houdt een spoedactie voor de 22-jarige Iraanse Holoumi Rasoul, die in de gevangenis in de zuidwestelijke Iraanse stad Ahwaz gevaar loopt te worden geëxecuteerd. De gevangene werd ter dood veroordeeld voor een misdaad die hij als 17-jarige zou hebben begaan. Iran heeft het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en het Verdrag inzake de Rechten van het Kind mede ondertekend, waarin het uitdrukkelijk verboden wordt de doodstraf te hanteren bij personen die zijn veroordeeld voor misdaden die ze voor hun 18de jaar gepleegd hebben.

Niettemin werd Rasoul Holoumi in een oneerlijk proces ter dood veroordeeld. Amnesty: “Ondanks zijn minderjarigheid ten tijde van het delict, de ernst van de misdaad en het mogelijk opleggen van de doodstraf, kreeg Rasoul Holoumi tijdens de onderzoeksfase geen toegang tot een raadsman. Bovendien kreeg hij noch genoeg tijd, noch voldoende toegang tot adequate faciliteiten om met behulp van een advocaat een effectieve verdedigingsstrategie voor en tijdens zijn proces te ontwikkelen. Toch handhaafde het Hooggerechtshof, zonder opgaaf van redenen, de doodstraf die in 2010 was opgelegd aan Rasoul Holoumi. ”

Het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind bepaalt dat kinderen die van hun vrijheid beroofd zijn of die van misdaden worden beschuldigd het recht hebben op rechtsbijstand tijdens het voorbereiden en het voeren van hun verdediging. Het welzijn van het kind moet in alle juridische procedures met betrekking tot kinderen voorop staan.

In Iran worden tal van gevangenen, die als minderjarigen ter dood werden veroordeeld, bedreigd met executie. Ze zijn het slachtoffer van de willekeurige rechtvaardigheid van een dictatuur die door middel van repressie hun heerschappij oplegt aan de bevolking. De rechtszaken voldoen nooit aan internationale normen. De vonnissen worden meestal uitgevoerd door opknoping en gebeuren vaak in het openbaar.

De regels van het Internationaal recht verbieden uitdrukkelijk het toepassen van de doodstraf voor minderjarige daders, d.w.z. personen die ten tijde van hun vermeende overtreding 17 jaar of jonger waren. Door het ondertekenen van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind, heeft Iran zich ertoe verplicht minderjarige daders niet te executeren. Deze belofte wordt echter systematisch geschonden.