21 juli 2014 – De afgelopen weken hebben de Iraakse troepen, die onder bevel staan van het Iraakse ministerie, onder verschillende voorwendsels voorkomen dat veel patiënten uit Camp Liberty naar een ziekenhuis in Bagdad werden overgebracht. Veel van deze Iraanse inwoners van Camp Liberty zijn ernstige ziek of het zijn kankerpatiënten die onmiddellijk medische aandacht of operaties nodig hebben.

  1. Op dinsdag 15 juli werd het de verzorger en tolk van een ernstig zieke patiënt, Reza Jalali, belet om naar het ziekenhuis te gaan. De patiënt was te ziek om de tocht naar het ziekenhuis alleen te ondernemen en was gedwongen om zijn medische afspraak af te zeggen.
  2. Een andere pesterij vond woensdag 16 juli plaats, toen de Iraakse agenten de verzorgers en tolken van twee kankerpatiënten, Mahmoud Vahidei en Abdolali Qanbari, ervan weerhielden hen te begeleiden en om vervanging van hen vroegen. En dat terwijl deze ernstig zieke patiënten vaste verzorgers hebben, die bekend zijn met hun persoonlijke en medische behoeften. Niettemin werden de verzorgers door de bewoners vervangen, maar de Iraakse agenten wezen die opnieuw af. Pas na een derde vervanging werd het, na veel vertraging, de patiënten toegestaan om het kamp te verlaten om naar het ziekenhuis te gaan.
  3. Op 10 juli hadden Iraakse agenten het de verzorger van een andere patiënt ook al belet mee naar het ziekenhuis te gaan. De patiënt, die dat niet alleen zou lukken, kon dus niet naar het ziekenhuis.
  4. Diezelfde dag namen de Iraakse troepen bij de poort van Camp Liberty de beademingsapparatuur af van een van de patiënten en weigerden om die terug te geven. Deze maatregel, die ook aan UNAMI is gemeld, heeft de patiënt veel problemen bezorgd.De medische blokkade, die de regering van Irak heeft opgelegd aan de Iraniërs in kamp Ashraf en Camp Liberty, duurt nu al zes jaar en heeft geresulteerd in het verlies van de levens van 20 patiënten in deze beide kampen. Deze medische blokkade is zowel een fysieke foltering van de patiënten als een psychologische marteling van alle kampbewoners, en de daders moeten worden berecht en gestraft.