24 juli 2014 – Parlementariërs eisen dat de Iraanse vluchtelingen uit Irak worden geëvacueerd en dat de VN-Veiligheidsraad en het Internationaal Strafhof zich bezighouden met het schenden van de mensenrechten in Iran.

In de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa, die bestaat uit 47 lidstaten, hebben Europarlementariërs uit verschillende landen een nieuw initiatief gestart voor de mensenrechten in Iran en de bescherming van de Iraanse asielzoekers in Camp Liberty in Irak.
In een verklaring, die door 70 parlementsleden is ondertekend, doen de Europarlementariërs een oproep om de Iraanse vluchtelingen, die in het detentiecentrum vlakbij Bagdad in toenemende mate met terreur worden bedreigd, onmiddellijk te evacueren naar de Verenigde Staten en de Europese Unie.
In de verklaring staat o.a.: “Parallel aan de onderdrukking in hun eigen land worden de 3.000 Iraanse vluchtelingen in Camp Liberty, Irak, met hulp van de Iraakse regering ernstig onderdrukt door het Iraanse regime. Tot nu toe zijn 116 mensen gedood, 7 (onder wie 6 vrouwen) gegijzeld, 18 zijn overleden als gevolg van een blokkade op medische voorzieningen en 1300 raakten gewond bij aanvallen door het Iraakse leger.”
De parlementariërs pleiten eisen de vrijlating van de zeven gijzelaars door de Iraakse regering. VN-blauwhelmen moeten continu instaan voor de veiligheid van de Iraanse ballingen in Camp Liberty totdat de vluchtelingen Irak kunnen verlaten.
Over de situatie van de mensenrechten in Iran staat in de verklaring: “De systematische schendingen van de mensenrechten in Iran gaan onverminderd door. Sinds Rohani werd gekozen zijn meer dan 700 mensen geëxecuteerd, waarvan 200 in de eerste drie maanden van 2014. Onder Rohani is er in Iran duidelijk niets veranderd. Bovendien gaat het Iraanse regime door met het ophitsen tot oorlog en de export van terrorisme naar Syrië, Irak en Libanon. Zelfs het geheime atoomwapenprogramma wordt voortgezet.”
De leden van de Raad eisen dat de VN-Veiligheidsraad en het Internationaal Strafhof zich bezighouden met het schenden van de mensenrechten in Iran.