Ad Melkert, voormalig speciaal vertegenwoordiger van de secretaris-generaal in Irak de VN, roept op tot bescherming en steun voor de Iraanse asielzoekers in Irak: “Laten wij uit naam van de mensenrechten en als humanitaire plicht onze inspanningen verdubbelen om een oplossing te vinden zodat de mensen van Camp Liberty in vrijheid en veiligheid kunnen leven.”
Ad Melkert, voormalig hoofd van de VN-hulpmissie in Irak en de speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de VN heeft een beroep gedaan op de internationale gemeenschap om oplossingen te vinden zodat de Iraanse asielzoekers, die momenteel in Camp Liberty bij Bagdad in levensgevaar zijn, in vrijheid en veiligheid kunnen leven.
Ad Melkert was op 27 juni een van de sprekers bij een massabijeenkomst in Parijs onder het motto: “Democratie en mensenrechten voor Iran – bescherming van Iraanse vluchtelingen in Irak.” Tienduizenden mensen uit meer dan 60 landen namen deel aan de manifestatie. Mensenrechtenactivisten, parlementsleden, politici Buitenlandse Zaken en beveiligingsexperts vertelden in Parijs over het lot van de Iraanse vluchtelingen in Camp Liberty en riepen op tot internationale bescherming en hulp voor de Iraanse ballingen.
In zijn presentatie sprak het voormalige hoofd van de VN-hulpmissie in Irak (UNAMI) over de gevaren waardoor de Iraanse vluchtelingen in Irak op dit moment bedreigd worden. Ze werden in 2012 uit de nederzetting kamp Ashraf verdreven en geïnterneerd in Camp Liberty bij Bagdad. Hij hoopte, aldus Melkert, dat humanitaire plicht en mensenrechten het zullen winnen van politieke overwegingen en berekeningen. De Iraanse vluchtelingen in Camp Liberty merken nu dat het hen verhinderd wordt om zich ergens in vrede en veiligheid te vestigen, in tegenstelling tot alle beloften die hen gedaan werden.
Tijdens zijn ambtstermijn als speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de VN in Irak heeft Melkert bij de Iraakse leiders geen enkele bereidheid tot een compromis of dialoog inzake de humanitaire situatie van de vluchtelingen in Ashraf ondervonden. De Verenigde Naties hebben talloze malen geprobeerd om de situatie van de Iraanse ballingen in Irak bekend te maken en hen naar een betere verblijfplaats te brengen. Hij heeft er bij de Iraakse leiders herhaaldelijk op aangedrongen om de onaanvaardbare druk te verlichten en te helpen bij het zoeken naar vreedzame en eerlijke oplossingen. Hij betreurde het dat er sindsdien zoveel bloedvergieten met zoveel slachtoffers heeft plaatsgevonden.
Ad Melkert verklaarde verder: “Nu, ongeveer drie jaar later, ben ik zeer bezorgd dat Camp Liberty is veranderd in een plek zonder uitzicht op vrede, waar de internationale gemeenschap ervoor kiest te zwijgen in plaats van te protesteren. De situatie verslechtert zelfs nog verder, gezien de bittere confrontatie en destructieve polarisatie, waardoor de stabiliteit, het vertrouwen en de ontwikkeling in Irak en Syrië ondermijnd wordt – nog afgezien van alle aangerichte schade en de onschuldige slachtoffers. Met zo’n grote toename van grove schendingen van de mensenrechten, wie zal nog gerechtigheid doen gelden en de inwoners van Liberty een veilige schuilplaats bieden?”

“Maar juist nu is het onze plicht om te zorgen voor de bescherming van Iraanse vluchtelingen in Camp Liberty. Meer dan ooit is het nu noodzakelijk om niet weg te kijken. Meer dan ooit is het nu van belang dat iedereen die in menselijkheid gelooft, zich gezamenlijk tegen het geweld verzet. Mijn oproep is: Laten we uit naam van de mensenrechten en als humanitaire plicht gezamenlijk onze inspanningen verdubbelen om oplossingen te vinden zodat de mensen van Camp Liberty in vrijheid en veiligheid kunnen leven. Zij mogen niet aan hun lot worden overgelaten!”