9 augustus 2014 – De Revolutionaire Garde (IRGC) van het Iraanse regime heeft, na een onderbreking van enkele maanden door internationale druk, de sloop van een Bahá’í begraafplaats in Shiraz hervat, aldus de Bahá’í International Community.

Volgens de berichten heeft de IRGC nu menselijke resten uit 30 tot 50 graven van Bahá’ís op het kerkhof verwijderd en ze in een open greppel geplaatst om plaats te maken voor de bouw van een nieuwe cultureel- en sportcomplex.

Op deze historische begraafplaats, die in de jaren 1920 werd opgericht, liggen 950 leden van de Baha’i gemeenschap begraven. Hieronder ook de tien vrouwen die in juni 1983 werden geëxecuteerd door het regime van de mullahs.

De sloop van de begraafplaats begon eind april. Het Iraanse Verzet veroordeelde deze gruwelijke daad als een onderdeel van de trend tot het intensiveren van de onderdrukking en het schenden van de mensenrechten in Iran, die sinds Hassan Rouhani een jaar geleden president werd met zo’n 800 executies ongekende vormen heeft aangenomen.