19 augustus 2014 –  Actie bij de VN: de politieke vluchtelingen uit Camp Liberty moeten onmiddellijk worden geëvacueerd naar Europa of de VS. Tot dan moet het internationale beschermingsleger van de Verenigde Naties zorgen voor hun veiligheid in Irak en een eind maken  aan de represailles.

Op initiatief van mensenrechtenorganisaties werd op 13 augustus een conferentie gehouden in het Europese hoofdkwartier van de Verenigde Naties in Genève, waarbij mensenrechtenexperts en deskundigen in internationaal recht dringend internationale maatregelen eisten ter bescherming van de Iraanse asielzoekers, die in Camp Liberty in Irak in levensgevaar zijn.
Onder de deelnemers waren:

  • Prof. Jean Ziegler, lid van het Raadgevend Comité van de VN Mensenrechtenraad
  • Prof. dr. Alfred Zayas, de speciale rapporteur van de VN inzake de bevordering van een democratische en rechtvaardige internationale orde
  • Geoffrey Robertson, een van de meest prominente mensenrechtenjuristen ter wereld en lid van het Gerechtelijke Comité van de Verenigde Naties
  • Prof. Sara Chandler, voorzitter van de commissie Rechten van de Mens van de Federation of European Bars (FBE)
  • Tahar Boumedra, tot medio 2012 commissaris voor de mensenrechten van de VN in Irak
  • Anne-Marie Lizin, erevoorzitter van de Belgische Senaat
  • Remi Pagani en Christiane Perregaux, Geneefse lokale politici

In het mensonwaardige interneringskamp Camp Liberty in de buurt van Bagdad worden 3000 Iraanse asielzoekers, waaronder 1000 vrouwen, vastgehouden. Door de dramatisch verslechterende veiligheidssituatie in Irak zijn de Iraanse ballingen in levensgevaar. Ze worden geconfronteerd met terreuraanslagen en moordpartijen.
Er zijn in Irak al 116 Iraanse asielzoekers gestorven door militair geweld en terreuraanslagen, honderden raakten gewond. Tijdens de conferentie in Genève werd erop gewezen dat het regime van Teheran en zijn Iraakse bondgenoten een vernietigingscampagne voeren tegen de Iraanse oppositie. Tegelijkertijd saboteert de leiding in Teheran herhaaldelijk door politieke druk en bedreigingen het overplaatsen van de Iraanse ballingen uit Camp Liberty naar veilige derde landen.
Gezien het toenemende geweld in Irak deden de mensenrechtenexperts in Genève een oproep om de politieke vluchtelingen van Camp Liberty onmiddellijk te evacueren naar Europa of de VS. Tot dan moet het internationale beschermingsleger van de Verenigde Naties zorgen voor hun veiligheid in Irak en een eind maken  aan de represailles. De medische blokkade van het Iraakse leger tegen de Iraanse ballingen, die al 20 doden heeft veroorzaakt, moet onmiddellijk worden stopgezet.
Aan de Verenigde Staten en de VN werd gevraagd hun verplichtingen voor de bescherming van de asielzoekers na te komen en de nieuwe Iraakse regering duidelijk te maken dat het doden, gijzelen en uitleveren aan Iran van de asielzoekers onaanvaardbaar is.
Professor Jean Ziegler (foto), lid van het Raadgevend Comité van de VN-Mensenrechtenraad, riep op tot de onmiddellijke inzet van VN-vredestroepen om de Iraanse vluchtelingen in Camp Liberty te beschermen. Hij deed verder een beroep op de Verenigde Naties om een onafhankelijk onderzoek te houden naar de massamoord van Iraanse vluchtelingen in de nederzetting Ashraf (ten noorden van Bagdad) op 1 september 2013. Het bloedbad, dat Iraakse troepen hielden onder de weerloze vluchtelingen, is een ernstige misdaad tegen de menselijkheid en toont aan in welke levensgevaarlijke situatie de Iraanse ballingen in Irak verkeren.

Bij het bloedbad in Ashraf werden 52 Iraanse vluchtelingen, waaronder zes vrouwen, door Iraakse doodseskaders doodgeschoten. Veel van de Iraanse oppositieleden werden letterlijk geëxecuteerd door schoten door het hoofd, nadat ze door soldaten waren geboeid.
De Conferentie van Genève vestigde ook de aandacht op de voortdurende schendingen van de mensenrechten in Iran, in het bijzonder de alarmerende toename van doodvonnissen en executies. Terwijl de president van het regime in Teheran zich gematigd voordoet  om de internationale gemeenschap te misleiden, gaat in Iran het martelen in de gevangenissen en de massa-executies onverminderd door. Sinds de overname van de macht door Rohani  zijn in Iran minstens 800 mensen geëxecuteerd door opknoping, volgens de VN-experts. Onder hen waren minstens 20 vrouwen en een aantal jongeren die als minderjarige ter dood werden veroordeeld.
De conferentie deed een beroep op de VN en de internationale gemeenschap om onmiddellijk in te grijpen en politieke druk uit te oefenen om het schenden van de mensenrechten en de executies in Iran te stoppen. Met ’t oog op de nucleaire onderhandelingen kan het schenden van de mensenrechten in Iran niet worden genegeerd.

De VN-Veiligheidsraad moet zich eindelijk gaan bezighouden met de situatie van de mensenrechten in Iran.
In Genève werden ook de gevangenis bloedbaden in Iran herdacht, waarvan in 1988 duizenden politieke gevangenen het slachtoffer werden. De mensenrechtendeskundigen riepen de internationale gemeenschap op om de daders volgens het internationaal recht strafrechtelijk ter verantwoording te roepen.