22 augustus 2014  – De Hoge Commissaris voor Mensenrechten van de Verenigde Naties heeft gezegd dat het gebrek aan reactie van de VN op menselijk leed en op het schenden van de internationale vrede en veiligheid wereldwijd honderdduizenden levens heeft gekost.
Navi Pillay, wier termijn als VN-commissaris voor de mensenrechten afloopt, zei in haar laatste toespraak dat de belangstelling voor de mensenrechten van de Raad tijdens haar ambtstermijn duidelijk was toegenomen.

Maar ondanks herhaalde briefings over escalerende schendingen tijdens meerdere crises, werden er door de leden niet altijd ‘gedegen en principiële beslissingen’ genomen om een eind aan die crises te maken.
Ze zei tot de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties: “Korte termijn geopolitieke overwegingen en nationale belangen hebben herhaaldelijk de voorrang gekregen boven ondraaglijk menselijk leed en ernstige schendingen en lange termijn bedreigingen van de internationale vrede en veiligheid. Ik ben ervan overtuigd dat een grotere respons van deze Raad honderdduizenden levens had kunnen redden.”
Ze voegde eraan toe: “Conflictpreventie is complex, maar kan worden bereikt. In veel staten worden geschillen door democratische instituten afgezwakt lang voordat ze het kookpunt bereiken. De Raad kan een geldige overeenstemming bereiken door middel van allerlei reacties wanneer ze gewaarschuwd worden voor dergelijke schendingen, zoals snelle, flexibele en efficiënte controlemissies op de mensenrechten, beperkt in tijd en omvang .
Een andere innovatieve optie kan het nieuwe Wapenhandelsverdrag verschaffen, waardoor wapenhandelaars moeten bevestigen dat de wapens niet worden gebruikt om overtredingen te begaan. Er kan worden overeengekomen dat, als er reden is tot zorg over de mensenrechten in de landen die wapens kopen, een voorwaarde van de verkoop zou zijn dat ze instemmen met toezicht door een klein mensenrechtenteam, gefinancierd door het Trust Fund  van het Verdrag.”