27 augustus 2014 – Het escalerende geweld in Irak en de aanhoudende intimidaties van het Iraakse leger maken een snelle actie van de internationale gemeenschap noodzakelijk. Anders zullen er nog veel meer doden vallen onder de Iraanse asielzoekers in Camp Liberty.

Volgens berichten uit Camp Liberty in de buurt van Bagdad, zijn daar ongeveer 3.000 Iraanse vluchtelingen, waaronder 1000 vrouwen, sinds 26 augustus afgesneden van water en elektriciteit. De Iraanse ballingen hebben een dringende oproep om hulp gedaan bij de Verenigde Naties, opdat die onmenselijke blokkade wordt opgeheven.
De verlaten Amerikaanse militaire basis Camp Liberty, waar de Iraanse ballingen gedwongen worden geïnterneerd, valt onder de controle van het Iraakse leger. Dit staat al twee weken niet meer toe dat er brandstof in het kamp wordt geleverd. Dat heeft nu ernstige gevolgen voor de elektriciteit- en watervoorziening.
Het kamp is niet aangesloten op het elektriciteitsnet en op de waterleiding. De stroomvoorziening van het kamp gebeurt met generatoren die op diesel draaien. De stroomvoorziening is vooral noodzakelijk voor de waterpomp- en zuiveringsinstallaties. Het drinkwater moet door de Iraanse ballingen worden opgepompt uit een nabijgelegen kanaal en verwerkt. Sinds 26 augustus zwijgen de gemalen omdat er geen diesel meer is voor de generatoren.

Augustus is de warmste maand in Irak en in het kamp heersen ondraaglijke temperaturen. Zonder voldoende stroom en water zijn de vluchtelingen in Camp Liberty in acuut gevaar. De barakken zonder airconditioning bieden geen bescherming tegen de hitte, zodat veel van de vluchtelingen problemen hebben met de bloedsomloop. Ze zijn in kritieke toestand en kunnen in de ziekenboeg van het kamp onvoldoende verzorgd worden. Medische behandelingen buiten het kamp zijn niet goedgekeurd door het Iraakse leger. De doelbewuste verzorgingsblokkade is bedoeld om de Iraanse ballingen langzaam dood te martelen.

Zand- en stofstormen in Camp LibertyDe Iraanse ballingen in Camp Liberty zijn politieke vluchtelingen. Ze maken volgens het internationaal recht aanspraak op bescherming en humanitaire hulp. Toch worden de asielzoekers in Camp Liberty zonder enige wettelijke basis vastgehouden als in een gevangenis, en blootgesteld militaire willekeur. Het regime in Teheran en zijn Iraakse bondgenoten voeren een vernietigingscampagne tegen de Iraanse oppositie.

Ook mensen met een handicap worden getroffen door de medische blokkade in Camp Liberty.
De intimidatie en mensenrechtenschendingen van de Iraanse ballingen in Camp Liberty nemen dagelijks toe. Medische zorg voor vluchtelingen is uitgeschakeld, ambulancediensten naar Bagdad zijn gestopt. Ook de levering van voedsel en medicijnen aan de asielzoekers wordt door de Iraakse kampleiding steeds weer verhinderd en vertraagd.

De aanvoer van levensmiddelen is niet toegestaan in het kamp, terwijl er nu al een groot gebrek aan hulpgoederen is. Volgens de Vierde Conventie van Genève is het verboden om vluchtelingen doelbewust te verhongeren met als doel onderdrukking.
De Iraanse ballingen, die eerder in Ashraf woonden en nu in Camp Liberty, is de status toegekend “volgens de Vierde Conventie van Genève internationaal beschermde personen”. Deze status geeft aan dat de internationale gemeenschap volgens het internationaal recht verplicht is om deze vluchtelingen te beschermen.
Het escalerende geweld in Irak en de aanhoudende onderdrukking door het Iraakse leger maken een snelle actie van de internationale gemeenschap noodzakelijk. Anders zullen er nog veel meer doden vallen onder de Iraanse asielzoekers in Irak. De vluchtelingen van Camp Liberty moet onmiddellijk met behulp van een noodevacuatie naar veilige derde landen gebracht worden.