Iran: gearresteerde predikant riskeert de doodstraf 

8 september 2014-Christenvervolging in Iran: mensenrechtenactivisten eisen de onmiddellijke vrijlating van Behnam Irani en alle andere gevangenen die in Iran gevangen zitten, omdat ze gebruik hebben gemaakt van hun recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst.

Mensenrechtenactivisten wijzen erop dat de Evangelische predikant Behnam Irani, die in Iran al zes jaar gevangenisstraf uitzit, opnieuw voor het gerecht gebracht wordt. De willekeurige justitie van het regime in Teheran brengt 18 nieuwe aanklachten tegen hem in, waaronder “het verspreiden van verdorvenheid”. Hierdoor riskeert  de voorganger, die al was veroordeeld wegens “afvalligheid”, “propaganda tegen het regime” en “het verspreiden van het christelijk geloof”, nu de doodstraf.

Behnam Irani (hier bij zijn arrestatie) zit sinds juni 2011 onschuldig in de Ghezel-Hesar gevangenis ten noorden van Teheran. Hij leidde ondergrondse kerkdiensten, die bezocht werden door voormalige moslims. 

Reeds in 2006 zat de voorganger al enige tijd vast wegens vermeend “handelen tegen de nationale veiligheid”. Hij begeleidde een aantal huiskerken waar voormalige moslims in het geheim bijeen kwamen. Het Iraanse regime ziet dit als staatsvijandige propaganda, die verhinderd moet worden.

In 2008 was de volgende arrestatie; hij werd tot vijf jaar voorwaardelijk veroordeeld. Tot slot werd hij in 2010 voor de derde keer gearresteerd tijdens een huiskerkdienst en in preventieve hechtenis vastgezet. In januari 2011 volgde de uitspraak: Behnam Irani werd veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf en moest ook de vijf jaar voorwaardelijk uitzitten. Hij zal dus tot 2017 in de gevangenis moeten blijven. Pastor Behnam zit sinds 2011 in de Ghezel-Hesar gevangenis. Er komen steeds weer berichten over marteling, eenzame opsluiting en zelfs moord binnen de muren van die gevangenis.

Pastor Behnam werd wegens aanhoudende darmproblemen in februari 2014 naar het ziekenhuis gebracht. Hij was nauwelijks hersteld van zijn ziekte toen hij na deze korte adempauze weer terug naar de gevangenis werd gebracht. Op 7 juni 2014 haalden de bewakers hem uit zijn cel. Een paar weken later werd hij uitgeput naar zijn cel teruggebracht: de geheime politie had hem in de isoleercel gezet. Hij werd vaak urenlang ondervraagd. De geheime politie beschuldigde hem van communiceren met de media, en dreigde zijn gevangenisstraf te verlengen. Zijn Bijbel en enkele andere religieuze geschriften die hij  tot dan kon lezen werden hem ontnomen.

Door de veroordeling en de detentie van pastor Behnam schendt Iran het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten dat ook door Iran is geratificeerd. Artikel 18 van dit verdrag garandeert iedere burger van de ondertekenende staten volledige godsdienstvrijheid. Mensenrechtenactivisten eisen de onmiddellijke vrijlating van Behnam Irani en alle andere gevangenen die in Iran gevangen zitten omdat ze gebruik gemaakt hebben van hun recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst.