25 september 2014 – Conferentie in Genève: mensenrechtenactivisten herinneren aan het bloedbad van september 2013, waarbij 52 Iraanse vluchtelingen door Iraakse militairen werden vermoord. Ze waarschuwen ervoor dat zo’n 3.000 Iraanse ballingen in Camp Liberty bij Bagdad zijn blootgesteld  aan soortgelijke bedreigingen.

Naar aanleiding van de huidige bijeenkomst van de VN-Mensenrechtenraad hebben mensenrechtenorganisaties en parlementsleden op 18 september in het Geneefse hoofdkwartier van de VN gewezen op de levensgevaarlijke situatie waarin de Iraanse asielzoekers in Camp Liberty in Irak verkeren.

Bij degenen die zich bij de VN inzetten voor de Iraanse ballingen in Camp Liberty was ook de vermaarde Amerikaanse mensenrechtenadvocate en expert in het internationaal humanitair recht Karen Parker (foto midden). 

Terwijl in Irak de terreur en het geweld escaleren worden  in het inhumane interneringskamp Camp Liberty in de buurt van Bagdad zo’n 3.000 Iraanse asielzoekers, waaronder 1.000 vrouwen, vastgehouden. De vluchtelingen worden bedreigd door terreuraanslagen, militair geweld en massamoord. Tegelijkertijd zijn de asielzoekers daar het slachtoffer van ernstige intimidaties en uitputtende mensenrechtenschendingen. Bij de methoden die het  Iraakse gebruikt om de Iraanse ballingen te onderdrukken hoort ook een onmenselijke medische blokkade, die steeds meer doden eist.

Aan de mensenrechtenconferentie in Genève werd o.a. deelgenomen door de organisatie International Educational Development IED en de Internationale Vereniging voor de mensenrechten van vrouwen WHRIA. Onder de sprekers waren:

  • Eric Voruz, afgevaardigde van het Zwitserse parlement en de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa 
  • Sid Ahmed Ghozali, voormalig premier van Algerije 
  • Gilbert Mitterrand, president van de mensenrechtenorganisatie France Libertés (Danielle Mitterrand Stichting) 
  • Elisabetta Zamparutti, voormalige Italiaans parlementslid en voorzitter van de mensenrechtenorganisatie Hands Off Cain 
  • Gianfranco Fattorini, mensenrechtenactivist 

Tijdens de conferentie vertelden de mensenrechtenverdedigers dat de Iraanse vluchtelingen in Camp Liberty blootgesteld worden aan onrechtmatige en onmenselijke intimidaties. Ze waarschuwden voor de mogelijk fatale gevolgen van deze mensenrechtenschendingen en deden een oproep aan de Verenigde Staten, de Verenigde Naties en de regering van Irak om hun verplichtingen tegenover de vluchtelingen in Camp Liberty na te komen.

De mensenrechtenactivisten herinnerden aan het bloedbad van september 2013, waarbij 52 Iraanse vluchtelingen in de nederzetting Ashraf door Iraakse militairen gedood werden, en spraken hun bezorgdheid uit over de Iraanse ballingen in Camp Liberty, die blootgesteld zijn aan soortgelijke bedreigingen.

Op 5 augustus heeft de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR erop gewezen dat de politieke vluchtelingen in Camp Liberty volgens het internationaal recht aanspraak maken op veiligheid en welzijn. In Camp Liberty moeten de humanitaire normen en de mensenrechten worden gerespecteerd.

De mensenrechtenverdedigers deden in Genève een beroep op de Verenigde Naties om zich nadrukkelijk in te zetten voor de mensenrechten van de vluchtelingen in Camp Liberty: alle beperkingen die de veiligheid van de bewoners van het kamp in gevaar brengen moeten worden opgeheven. De intimidatie van de Iraanse ballingen door de Iraakse troepen moet stoppen. Camp Liberty moet officieel een VN-vluchtelingenkamp worden verklaard. De recente moordpartij op Iraanse vluchtelingen moet worden onderzocht door een onafhankelijke internationale commissie. Degenen die verantwoordelijk zijn voor deze misdaden moeten worden berecht en bestraft.

De deelnemers aan de conferentie deden ook een beroep op de internationale gemeenschap om het ongebreidelde en blinde terrorisme, dat de vrede en veiligheid in de wereld onder de vlag van de islam bedreigt, doeltreffend tegen te gaan.

De sprekers verwelkomden het formeren van een internationale coalitie om te strijden tegen de terroristische IS groepering en vond dat het Iraanse regime met zijn Revolutionaire Garde de export van fundamentalisme en extremisme heeft geïnstitutionaliseerd. De meer dan drie decennia regerende dictatuur van Iran is niets anders dan een andere vorm van het zogenaamde IS- Kalifaat. Het regime in Teheran vormt zelf een belangrijk onderdeel van het probleem. In Irak zijn talloze terroristische groeperingen , die banden met Iran hebben, actief. Deze hebben de basis gelegd voor de groei van terroristische groeperingen als Al-Qaeda en IS. In de strijd tegen het terrorisme moet dus inmenging van het Iraanse regime in Irak voorkomen worden. De permanente oplossing voor het beëindigen van de rampzalige situatie in het land is het stichten van een pluralistisch, seculier en democratisch Irak.