25 Sep 2014 -De Iraanse balling Taghi Abbasian is op 18 september in de ziekenboeg van Camp Liberty overleden. De ernstig zieke patiënt is gestorven omdat het Iraakse leger zijn behandeling ​​in een ziekenhuis Bagdad niet heeft toegestaan.

De Iraanse balling Taghi Abbasian is de 21e dode als gevolg van de blokkade op medische zorg voor de Iraanse asielzoekers in Camp Liberty in Irak. Het Iraakse leger beperkt en verhindert al een aantal jaar de toegang tot medische zorg en medicijnen voor de Iraanse ballingen. Daardoor worden vooral ook ernstig zieke en gehandicapte personen getroffen.

In Camp Liberty, in de buurt van Bagdad, zijn ongeveer 3.000 Iraanse asielzoekers, waaronder 1.000 vrouwen, geïnterneerd. Het kamp staat onder controle van Iraakse militairen, die eerder al met wapengeweld tegen de Iraanse vluchtelingen zijn opgetreden. De asielzoekers zijn er het slachtoffer van ernstige intimidaties en uitputtende mensenrechtenschendingen. Dit maakt onderdeel uit van een vernietigingscampagne van het regime in Teheran en zijn Iraakse bondgenoten tegen de Iraanse oppositie.

Volgens berichten uit Camp Liberty overleed Taghi Abbasian op 18 september 2014 in de ziekenboeg van het kamp. Hij had al jaren hartproblemen en leed aan de zeer gevaarlijke ziekte MND (myatrophe lateraalsclerose). De patiënt moest sterven omdat het Iraakse leger zijn behandeling ​​in een ziekenhuis Bagdad niet heeft toegestaan.

De ziekenboeg van Camp Liberty is niet uitgerust voor de behandeling van ernstig zieke patiënten. Dergelijke behandelingen kunnen alleen worden uitgevoerd in ziekenhuizen buiten het kamp. Dat moet echter worden goedgekeurd door het Iraakse leger, hetgeen altijd wordt vertraagd of geheel verhinderd. De asielzoekers mogen medische afspraken alleen onder militaire bewaking waarnemen en moeten eerst vernederende visitaties over zich heen laten gaan.

Taghi Abbasian heeft herhaaldelijk een beroep gedaan op de VN-hulpmissie in Irak om op te treden tegen de medische blokkade, waardoor hij en zijn medebewoners in Camp Liberty worden gekweld. Hij vertelde de VN-hulpmissie o.a.:

“Ik heb last van hart- en vaatziekten en een verdoofd gevoel over mijn hele lichaam. Enige tijd geleden heb ik een hartaanval gehad. Ik ben gedeeltelijk verlamd en mijn gezondheidssituatie verslechtert. Nadat ik een maand in de ziekenboeg van het kamp had doorgebracht schreef de dokter voor dat er in Bagdad een angiografie (röntgenfoto van de bloedvaten) en een MRI van de hersenen gemaakt moesten worden. Toen ik eindelijk, samen met andere patiënten, naar een ziekenhuis Bagdad gebracht werd, stonden de in Camp Liberty toegewezen bewakers niet toe dat ik mijn problemen aan de arts vertelde. De dokter daar stond erop dat ik in het ziekenhuis zou worden opgenomen, zodat de nodige onderzoeken konden worden gedaan. Echter, onze bewakers vonden dat niet goed, zodat er in het ziekenhuis niets voor mij kon worden gedaan.

Ik maak bezwaar tegen dit onmenselijke gedrag van vertegenwoordigers van het Iraakse regime, en ik verzoek u om niet langer te zwijgen en hen niet langer toe te staan om met ons leven te spelen. Mijn gezondheidstoestand is kritisch en ik heb dringend adequate medische behandeling nodig.”

Het beschikbaar stellen van van medische zorg is een legitiem recht van ieder mens. Het nalaten van medische hulp in het kader van onderdrukking is een misdaad tegen de menselijkheid.

De internationale hulpactie heeft de VN opnieuw opgeroepen om te zorgen voor het stopzetten van de onmenselijke medische blokkade tegen de Iraanse ballingen in Camp Liberty. Tegelijkertijd moeten de inspanningen worden opgevoerd om de opname van Iraanse vluchtelingen, in het bijzonder de zieken, in veilige derde landen te versnellen.