30 Sep 2014 -Naar aanleiding van de aanwezigheid van de president van het regime in Teheran, Hassan Rohani, bij de 69ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York, heeft de organisatie Reporters Without Borders, die wereldwijd campagne voert voor de vrijheid van informatie, op 23 september opnieuw het feit veroordeeld  dat onder Rohani de censuur in Iran is toegenomen en dat hij zijn beloftes over de mensenrechten heeft gebroken.

In de verklaring van Reporters Without Borders staat onder meer:

Dat Rohani heeft gefaald in het nakomen van zijn beloften en dat de vrijheid van informatie in Iran in een deplorabele toestand verkeert, wordt geïllustreerd in een verslag over de situatie van de mensenrechten in Iran, dat door de secretaris-generaal van de VN, Ban Ki-moon, op 14 september aan de Algemene Vergadering werd gepresenteerd.

In een resolutie van de VN Mensenrechtenraad werd Ban in maart gevraagd om dit rapport op te stellen. In deze resolutie werden de herhaalde ernstige mensenrechtenschendingen in Iran veroordeeld en werd het mandaat van Ahmad Shaheed, de speciale rapporteur voor de mensenrechtensituatie in Iran, met een jaar verlengd.

Een rapport dat een vernietigend oordeel velt.   

Over Rohani’s toezeggingen staat in het rapport: “Helaas, deze beloften hebben nog niet geleid tot significante verbeteringen en de beperkingen op de vrijheid van meningsuiting domineren het leven nog steeds.” Er staat ook in dat de rechtelijke instanties nog altijd journalisten ondervragen en arresteren en dat de media nog steeds lastiggevallen worden door de inlichtingendiensten. …

Enkele journalisten en internet bloggers zijn onlangs vrijgelaten, maar pas nadat ze hun straf tot het einde hadden uitgediend. Met 52 journalisten en bloggers die op dit moment worden vastgehouden, blijft Iran een van de grootste gevangenissen ter wereld  voor media medewerkers. Met vijf journalistes in gevangenschap is het de grootste gevangenis ter wereld voor vrouwen die werken voor de nieuwsmedia.

Twee van de gedetineerde Internet reporters hebben een buitenlandse nationaliteit. Het zijn de Brits-Iraanse Roya Saberi Negad Nobakht en de Duits-Iraanse Farideh Shahgholi. Beiden werden gearresteerd in verband met hun activiteiten op sociale netwerken. Noch de Engelse, noch de Duitse autoriteiten hebben officiële verklaringen over hun detentie gegeven.

Reporters Without Borders wezen ook op de vervolging en detentie van leden van de religieuze Soefi minderheid in Iran:

“Er bestaat reden voor groeiende bezorgdheid over de gezondheidstoestand van negen leden van een soefi-orde, de Gonabadi derwisjen, die sinds 31 augustus in hongerstaking zijn. Vijf van hen zijn journalisten en bloggers die bijdragen hebben geleverd aan het internet nieuwsportaal Majzooban Noor. De andere vier zijn advocaten. Alle negen zijn sinds september 2011 in hechtenis.

Toen op 20 september derwisjen als steun aan de hongerstakers een vreedzaam protest begonnen voor het kantoorgebouw van de officier van justitie, werden ze de volgende dag aangevallen door de politie met als resultaat dat ongeveer 50 demonstranten gewond raakten, onder wie familieleden van de hongerstakers.

Er werden ook velen gearresteerd en naar verschillende politiebureaus in Teheran gebracht. Een paar uur later werden ze vrijgelaten. Reporters Without Borders veroordeelt deze represailles tegen familieleden van de gedetineerde medewerkers van Maijzooban Noor.

Iran is een van de landen met de meeste beperkingen op de vrijheid van informatie. Op de persvrijheid-index staat het op de 173ste plaats van de 180 landen die op de door Reporters Without Borders vastgestelde lijst staan.