2 oktober 2014 –  Door een wereldwijd protestcampagne werd voor de 26-jarige Iraanse Reyhaneh Jabbari uitstel van executie verkregen . Mensenrechtenorganisaties zetten zich er nu voor in dat het doodvonnis definitief wordt opgeheven.

De executie van de ter dood veroordeeld Iraanse vrouw Reyhaneh Jabbari (foto) kon worden voorkomen door een internationale protestactie.
In de ochtend van 29 september werd de gevangene zonder voorafgaande kennisgeving vanuit de Gharchak gevangenis in Varamin (ten zuidoosten van Teheran) naar de Rajai-Shahr gevangenis gebracht voor het voltrekken van de executie. Reyhaneh Jabbari kon via de telefoon haar moeder hierover informeren. De gevangenis bevestigde de voorgenomen executiedatum, 30 september.

Iraanse mensenrechtenactivisten hebben toen zowel in Iran als wereldwijd een internetpetitie en een perscampagne tegen de executie op touw gezet. Mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty International en EU-parlementariërs namen hieraan deel. Voor de gevangenis verzamelden zich tal van familieleden en mensenrechtenactivisten in een wake uit protest  tegen de dreigende executie.

De protesten zorgden ervoor dat Reyhaneh Jabbari laat in de avond van 29 september werd  teruggebracht naar de gevangenis waar ze oorspronkelijk werd vastgehouden. Ze kreeg een voorlopig uitstel van executie van 10 dagen. De mensenrechtencampagne zet zich er nu voor in dat het doodvonnis definitief wordt opgeheven.

Reyhaneh Jabbari zit al sinds 2007 in Iran in de gevangenis. Zeven jaar geleden heeft ze een man met een mes een fatale steek in de schouder toegebracht. Volgens haar had hij geprobeerd haar te verkrachten. Ze had uit zelfverdediging gehandeld. Na haar arrestatie zat Reyhaneh Jabbari twee maanden in eenzame opsluiting in de Evin gevangenis van Teheran, waar ze geen toegang had tot rechtsbijstand of familie.

Ondanks het feit dat het duidelijk zelfverdediging was,werd de jonge vrouw schuldig bevonden aan moord en ter dood veroordeeld in een proces dat door vele mensenrechtenverdedigers gekenmerkt werd als uiterst onrechtvaardig.
Iran executeert in verhouding met het bevolkingsaantal meer mensen dan enig ander land in de wereld. De doodstraf schendt het recht op leven, dat is vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, en is de meest wrede, onmenselijke en onterende van alle straffen.

De moeder van Rayhaneh Jabbari pleit voor het leven van haar dochter.

Wanhopig heeft de moeder van een Iraanse vrouw van 26 jaar die ter dood is veroordeeld, gepleit om het leven van haar dochter te redden.

Mevrouw Shole Pakravan zei op de zender “Fox News.com”: “Het enige dat ik wil van God en van mensen over de hele wereld,is  dat ik Rayhaneh ,hoe dan ook, kan thuis brengen.

Ik zou willen dat zij zouden komen om een strop te leggen om mijn nek om mij te doden,maar dat Rayhaneh thuis mag komen.

Mevrouw Jabari die huizen inricht en opsiert zit al zeven en een half  jaar gevangen nadat zij een beambte van de veiligheidsdienst van Iran had doodgestoken omdat de agent van de veiligheidsdienst had gepoogd haar aan te randen.

De steek leidde tot de dood van de agent van de veiligheidsdienst. De beulen van het bewind van de geestelijken hebben Rayhaneh gruwelijk gefolterd om een bekentenis af te dwingen.

Pakravan en haar verwanten hebben betoogd voor het gebouw van de Rajai Shah gevangenis om de zaak van Jabbari bekend te maken.

Zij zei :”Het enige dat ik op deze wereld wil is dat Rayhaneh wordt vrijgelaten.Ik heb alles gedaan wat ik kan bedenken.Ik ben moeder.Geen moeder kan zich neerleggen bij de dood van haar kind”.

Het doodvonnis voor Jabbari is wijd en zijd door internationale instellingen veroordeeld.

“Deze gruwelijke terechtstelling mag niet worden toegestaan ,vooral niet omdat er ernstige twijfels bestaan over de omstandigheden die leidden tot de doodslag”zei Hassiba Hadj Sahraouwi,de plaatselijke voorzitter in Noord Afrika van Amnesty International.De bewindhebbers in Iran zouden,in plaats met door te gaan met de terechtstelling van mensen,moeten overgaan tot de verandering van hun gerechtelijk bestel dat op een gevaarlijke wijze steunt op berechtingen die niet kunnen voldoen aan internationale wetten en eisen voor een behoorlijke berechting.

De Vrienden van een vrij Iran in het Europese parlement hebben hun woede geuit over het bericht van de spoedige terechtstelling  van Reyhaneh Jabari en de wijze waarop voortdurend doodstraffen worden uitgesproken tegen de mensen in Iran onder de zogenaamde gematigde Hassan Rouhani.