5 oktober 2014 – Agenten van het Iraanse ministerie van Inlichtingen en Veiligheid arresteerden vorige week drie christenen in de provincie Isfahan.
Shahram Ghaedi, Heshmat Shfiei en Emad Haqi werden op 27 september in de stad Fooladshahr gearresteerd.

MOIS agenten deden om 6:30 een inval in het huis van Sharam Ghaedi. Ze doorzochten zijn huis en namen zijn persoonlijke spullen in beslag voordat ze hem meenamen.

Er is niets bekend over de verblijfplaats van de drie in Iran gearresteerde christenen.

Foto: een scène van de film over Jezus, die door een in Iran gearresteerde christen gemaakt is.

Sinds Hassan Rouhani vorig jaar president werd van het theocratische regime in Iran hebben, behalve de politieke oppositie, etnische minderheden, zoals Koerden, Arabieren en Baluchi’s, en religieuze minderheden, waaronder christenen, nog steeds te lijden onder het geweld van het regime.

Er zijn christenen gearresteerd en tot lange gevangenisstraffen en ballingschap veroordeeld, veel van hen zonder toegang tot een advocaat of zonder een eerlijk proces. Vorige week heeft de rechterlijke macht van het Iraanse regime drie Iraanse predikanten officieel beschuldigd van “handelen tegen de nationale veiligheid” en “samenkomsten met als doel het systeem (het Iraanse regime) omver te werpen”.

De predikanten Behnam Irani, Matthias Haghnejad en diaken Silas Rabbani werden dinsdag bij sectie 1 van de Revolutionaire Rechtbank in de stad Karaj in staat van beschuldiging gesteld.

Pastor Haghnejad, pastor Irani en diaken Rabbani, die afzonderlijk van elkaar in de Ghezal Hesar gevangenis zijn gedetineerd, werden onlangs beschuldigd van ‘Mofsed-e-filarz’, ofwel ‘het verspreiden van corruptie op aarde’, waar de doodstraf op staat​​.

Mervyn Thomas, directeur van Christian Solidarity Worldwide zei: “Het is volstrekt onaanvaardbaar dat ze nogmaals op ongerechtvaardigde beschuldigingen berecht worden en dat hun onrechtvaardige gevangenisstraf mogelijk nog verder wordt verlengd,” aldus BosNewsLife.

De heer Thomas veroordeelde ook de executie van Amir Aslani. Hij zei “zijn executie staat symbool voor het ongefundeerde karakter van het Iraanse rechtssysteem en de flagrante veronachtzaming van ’s lands hoogste rechterlijke instanties voor rechtsstaat en gerechtigheid.”

“Sommigen in het Westen pleiten voor hernieuwde betrekkingen met Iran met het oog op de dreiging in Irak en Syrië door IS (Islamitische Staat). Het is echter opmerkelijk dat Amir Aslani een van de zes geëxecuteerde mensen was op dezelfde dag dat de Britse premier een ontmoeting had met president Rouhani bij de Verenigde Naties,” zei Thomas.

“Het is zeer de vraag of een land dat zijn eigen religieuze en etnische minderheden zwaar onderdrukt en gemiddeld twee executies per dag uitvoert een zinvolle bijdrage kan leveren aan het oplossen van een conflict dat wordt aangewakkerd door religieus sektarisme en intolerantie.”