17 oktober 2014-De bewoners van Camp Liberty, onder wie veel ernstig zieke patiënten die in acuut levensgevaar zijn, hebben een beroep gedaan op de internationale mensenrechtenorganisaties om ervoor te pleiten dat de meedogenloze medische blokkade wordt opgeheven. Het beschikken over medische zorg is een legitiem recht van ieder mens. Het nalaten van het verlenen van medische hulp met als doel onderdrukking is een misdaad tegen de menselijkheid.

In Camp Liberty bij Bagdad, waar ongeveer 3.000 Iraanse asielzoekers worden vastgehouden, zijn de zieken nog steeds de dupe van een meedogenloze medische blokkade. In Camp Liberty zijn honderden patiënten die geregeld medische zorg nodig hebben. Onder hen zijn veel mensen die in de afgelopen jaren gewond zijn geraakt tijdens militaire aanvallen en terreuraanslagen, en moeten leven met een ernstige lichamelijke handicap.

De Iraanse asielzoekers Mohammad Babai, Razieh Kermanshahi en Taghi Abbasian (van links naar rechts op de foto) hebben de repressie in Camp Liberty niet overleefd. Zij stierven in 2014 als gevolg van de medische blokkade.

Het Iraakse leger, dat de controle heeft over het kamp, heeft de toegang van zieke Iraanse ballingen tot ziekenhuizen buiten het kamp nog verder beperkt. Als behandelingen buiten het kamp al worden goedgekeurd, dan alleen maar in een bepaald ziekenhuis, dat echter niet alle medisch specialistische behandelingen kan uitvoeren. Patiënten die een afspraak voor een behandeling in andere ziekenhuizen hebben, kunnen die afspraken dus niet nakomen.

Dit betekent voor veel ernstig zieke patiënten die afhankelijk zijn van gespecialiseerde medische behandelingen, dat ze na weken of zelfs maanden van wachten nu nog niet behandeld worden, omdat het door de kampleiding voorgeschreven ziekenhuis deze behandelingen niet kan uitvoeren. Vooral voor de kankerpatiënten in Camp Liberty die in kritieke toestand zijn, is dat levensbedreigend omdat hun behandeling door de blokkademaatregelen van het leger veel te laat komt.

Op 15 oktober heeft de kampleiding van Camp Liberty niet goedgekeurd dat een Iraanse balling, die het risico loopt zijn gezichtsvermogen kwijt te raken, naar een oogheelkundige kliniek werd gebracht. Hoewel de vereiste specialistische behandeling alleen daar kan worden uitgevoerd, werd het vervoer van deze patiënt naar de oogheelkundige kliniek voor de zoveelste keer verhinderd.

Het 46-jarige lid van de Iraanse oppositie Reza Nassiri (op de foto liggend) overleed op 24 april 2013 in een ziekenhuis in Bagdad. Pas toen de zwaar zieke patiënt in coma raakte werd zijn behandeling buiten Camp Liberty goedgekeurd. In Bagdad kwam echter iedere hulp te laat.

De Iraanse asielzoekers in Camp Liberty, waaronder ongeveer 1.000 vrouwen, zijn het slachtoffer van ernstige repressie en uitputtende mensenrechtenschendingen. Dit is onderdeel van een vernietigingscampagne van het regime in Teheran en zijn Iraakse bondgenoten tegen de Iraanse oppositie. De repressie van de Iraanse ballingen bestaat onder meer uit het onthouden van de noodzakelijke medische zorg.

De medische blokkade van de Iraanse vluchtelingen door het Iraakse leger begon zes jaar geleden, toen de Iraanse ballingen nog in de nederzetting Ashraf ten noorden van Bagdad woonden. In Ashraf was goed functionerende medische zorg, die door de Iraanse ballingen op eigen initiatief werd onderhouden. Daar bouwden ze uit eigen middelen een ziekenhuis, dat later door het Iraakse leger werd bezet. Na de gedwongen uitzetting van de vluchtelingen naar het detentiecentrum Camp Liberty in 2012 heeft het Iraakse leger niet toegestaan dat de in Ashraf aanwezige medische voorzieningen, apparatuur en ambulances naar Camp Liberty werden overgebracht.

Onder de slachtoffers van medische blokkade is ook de 50-jarige Mehdi Fathi. Hij overleed op 10 december 2010 in de nederzetting Ashraf aan kanker. Zijn redding zou mogelijk zijn geweest als de noodzakelijke behandeling niet maandenlang verhinderd was door het Iraakse leger.

In Camp Liberty heerst een medische noodtoestand. De ziekenboeg is niet toegerust voor de zorg voor 3.000 mensen of voor de behandeling van noodgevallen. Veel behandelingen kunnen alleen worden uitgevoerd door specialisten van buiten het kamp. Dergelijke medische afspraken moeten worden goedgekeurd door het Iraakse leger, hetgeen maanden wordt uitgesteld. Maar zelfs na goedkeuring worden veel bezoeken aan een arts vertraagd of onmogelijk gemaakt door het leger. Ziekenvervoer van Camp Liberty naar Bagdad wordt herhaaldelijk verschoven en opgehouden.

De asielzoekers mogen medische afspraken alleen onder militaire bewaking waarnemen en moeten eerst vernederende visitaties verduren. De bewakers mengen zich zelfs in de behandeling en intimideren de artsen. In een aantal gevallen hebben de bewakers de opname van ernstig zieke Iraanse ballingen in het ziekenhuis verhinderd.

Het opzettelijk ontzeggen van medische hulp heeft onder Iraanse ballingen in Irak 21 levens gekost. De bewoners van Camp Liberty, onder wie veel ernstig zieke patiënten die in acuut levensgevaar zijn, hebben een beroep gedaan op de internationale mensenrechtenorganisaties om ervoor te pleiten dat de meedogenloze medische blokkade wordt opgeheven. Het beschikken over medische zorg is een legitiem recht van ieder mens. Het nalaten van het verlenen van medische hulp met als doel onderdrukking is een misdaad tegen de menselijkheid.