2 november 2014 –Nee tegen de doodstraf: wegens het hoge aantal doodvonnissen hebben Duitsland en andere landen Iran dringend gevraagd om reeds uitgesproken doodvonnissen op te schorten en de straf in de toekomst geheel af te schaffen.

Het regime in Teheran is vanwege het hoge aantal executies door de VN-Mensenrechtenraad onder internationale druk gezet. Duitsland en andere lidstaten hebben op 31 oktober in Genève tijdens een hoorzitting over Iran een oproep gedaan aan Teheran om eindelijk eens de doodstraf af te schaffen. Allereerst dient het regime in Teheran alle voorgenomen executies op te schorten.

De afgevaardigde van Berlijn bij de VN-zitting, Thomas Fitschen, eiste tevens een onmiddellijke stopzetting van alle openbare executies in Iran. Daarnaast moet de doodstraf, tot een definitieve afschaffing, in overeenstemming zijn met de internationale bepalingen. In Iran wordt volgens de VN al voor relatief kleine vergrijpen de doodstraf uitgesproken. Bovendien worden er  personen geëxecuteerd die ten tijde van het misdrijf minderjarig waren.

Enkele dagen geleden heeft de executie van een jonge vrouw in Iran wereldwijd verontwaardiging teweeggebracht. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn er in Iran dit jaar al honderden veroordeelden geëxecuteerd. Volgens Amnesty International vond in 2013 ongeveer 80 procent van alle wereldwijd (uitgezonderd China) bekende executies plaats in drie landen: In Iran, Irak en Saoedi-Arabië.

Iran wordt, net als alle andere lidstaten van de VN, om de vier jaar door de Mensenrechtenraad aan een onderzoek onderworpen. De commissie doet aanbevelingen om de situatie te verbeteren, maar kan een land niet dwingen om die toe te passen.

 

meer Informatie