Camp Liberty: Iraakse artsen eisen stopzetten van medische blokkade

Meer dan 2000 Iraakse artsen en verpleegkundigen noemen het blokkeren van de gezondheidszorg voor de Iraanse vluchtelingen in Camp Liberty een misdaad tegen de menselijkheid en eisen een onmiddellijke stop op deze represailles.

571 artsen en 1463 verpleegkundigen van Iraakse ziekenhuizen hebben in een verklaring de medische blokkade, die is opgelegd aan de 3000 Iraanse asielzoekers in Camp Liberty in de buurt van Bagdad, veroordeeld. Ze noemden de onderdrukking van de Iraanse ballingen een flagrant voorbeeld van een misdaad tegen de menselijkheid en eisten dat de blokkade onmiddellijk gestopt wordt en dat de bewoners van Camp Liberty vrije toegang tot de gezondheidszorg krijgen. In de verklaring staat o.a.:

“De bewoners van Camp Liberty lijden al vijf jaar onder een repressieve blokkade. Het meest onmenselijke aspect van deze blokkade is het ontzeggen van medische zorg, hetgeen tot nu toe het leven van 21 vluchtelingen heeft gekost. Het laatste geval betrof de heer Taghi Abbassian, die op 18 september 2014 stierf omdat hem de benodigde medische zorg werd ontzegd door de Iraakse troepen die de controle hebben over het kamp. Het leven van andere patiënten in het kamp is in ernstig gevaar. Als deze blokkade niet onmiddellijk wordt beëindigd zullen er meer doden vallen.

De bewoners van Camp Liberty zijn vluchtelingen die al jarenlang in Irak gewoond hebben, en ze werden in 2004 erkend als onder internationaal recht beschermde personen. De VN vluchtelingenorganisatie (UNHCR) heeft hen in 2011 geclassificeerd als mensen onder de bijzondere zorg van de VN. Daarom is het onthouden van medische zorg in Irak is een duidelijke schending van de mensenrechten en het internationaal humanitair recht jegens de Iraanse vluchtelingen.

De VN vluchtelingenorganisatie heeft in 11 verklaringen geëist dat de bewoners van Camp Liberty bewegingsvrijheid en toegang tot essentiële medische zorg moeten hebben. De ondertekenaars van deze verklaring wenden zich tot de VS en de VN, die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van de bewoners van Camp Liberty en in dit opzicht wettelijke en morele verplichtingen hebben, en eisen dat er onmiddellijk medische zorg mogelijk gemaakt moet worden voor alle patiënten in Camp Liberty, waarbij aan patiënten met acute ziekten zoals kanker prioriteit moet worden gegeven.

Verder eisen wij:

1. Vrije toegang tot medische zorg voor de bewoners van Camp Liberty

2. Bewegingsvrijheid voor de bewoners van Camp Liberty, zodat zij toegang krijgen tot alle artsen en ziekenhuizen van hun keuze

3. Overdracht van de noodzakelijke medische voorzieningen vanuit de nederzetting Ashraf (waar de Iraanse ballingen tot 2012 woonden) naar Camp Liberty.”

 

10 november 2014-Medische blokkade tegen asielzoekers: misdaad tegen de menselijkheid

Oproep om hulp uit het Interneringskamp Liberty in Irak: dringende oproep aan de internationale gemeenschap om aan te dringen op een onmiddellijk einde aan de blokkade op medische zorg, waarmee de Iraanse vluchtelingen in het kamp gekweld worden.

In Camp Liberty in de buurt van Bagdad worden 3000 Iraanse asielzoekers, waaronder 1000 vrouwen, door middel van slopende mensenrechtenschendingen gekweld door de Iraakse troepen die de controle hebben over het kamp. Daartoe behoort een wrede blokkade op medische zorg, die onder de vluchtelingen al 21 doden heeft geëist.

In Camp Liberty verblijven honderden zieken en gehandicapten die regelmatig medische zorg nodig hebben. De ziekenboeg daar is niet uitgerust voor de verzorging van ernstig zieke patiënten noch voor de behandeling van spoedgevallen. Het Iraakse leger staat de medische behandeling van Iraanse ballingen buiten het kamp niet toe of weet het maandenlang uit te stellen, met de duidelijke bedoeling om de mensen te kwellen tot de dood erop volgt.

Roep om hulp uit Camp Liberty (video)

De Iraanse vluchtelingen in Camp Liberty hebben opnieuw een dringende oproep om hulp gericht tot de internationale gemeenschap om aan te dringen op een onmiddellijk stopzetten van de medische blokkade. In de oproep staat o.a..:

“De medische blokkade, samen met tal van andere illegale en repressieve maatregelen tegen de Iraanse asielzoekers, werd ons opgelegd door het Iraakse leger in opdracht van het regime in Teheran.

Het Iraakse leger heeft de beperkingen op onze medische zorg steeds verder aangescherpt. We hebben niet het recht om onze arts, ziekenhuis, behandelingsafspraak, verpleegkundige of tolk zelf te kiezen…. Het gebeurt dat het Iraakse leger, dat de controle heeft over het kamp, het maandenlang verhindert dat kankerpatiënten een medische behandeling krijgen.

Zo moet een van onze medebewoners, die vreselijke pijn in zijn arm heeft, al sinds 5 april 2014 op zijn behandeling wachten. Het Iraakse leger ontzegde hem zonder bijzondere reden de toegang tot het ziekenhuis. Op 15 mei kreeg hij eindelijk toestemming om naar het ziekenhuis in Bagdad te gaan, waar bleek dat zijn arm was gebroken omdat zijn botten door uitgezaaide kanker waren verzwakt. Sinds 15 mei kon hij echter ook nog niet beginnen aan zijn behandeling. Gedurende al die tijd heeft het Iraakse leger zijn tocht naar het ziekenhuis zes keer verhinderd.

Een van onze andere bewoners is kort daarvoor zijn gezichtsvermogen kwijt geraakt doordat het Iraakse leger hem twee jaar lang verhindert heeft om een ingrijpende oogoperatie te ondergaan.

Er zijn momenteel honderden patiënten in Camp Liberty die op hun beurt wachten om in ziekenhuizen in Bagdad behandeld te worden, en velen van hen zijn in zorgwekkende toestand. De Iraakse kampleiding staat maximaal vier patiënten per dag toe om een ziekenhuis te bezoeken, en per dag mag telkens slechts een bepaald ziekenhuis bezocht worden.

Het Iraakse leger past verschillende methoden toe om de patiënten hier dood te martelen. Steeds weer houdt het Iraakse leger opzettelijk patiënten, die dringend naar het ziekenhuis moeten, urenlang op. Op 11 oktober 2014 hebben Iraakse soldaten een patiënt met een hartaanval drie en een half uur opgehouden bij de poort van het kamp voordat ze hem naar het ziekenhuis lieten gaan.

Er is een internationale campagne gestart om de medische blokkade die tegen ons in Camp Liberty is gericht te beëindigen. Wij roepen alle mensenrechtenorganisaties over de hele wereld op om druk uit te oefenen op de Iraakse regering, zodat de medische blokkade wordt opgeheven.”