20november 2014 -Van verschillende patiënten, die in sommige gevallen al jaren wachten op een adequate behandeling van hun ernstige ziekten, is de toestand zodanig verslechterd dat, wanneer de medische blokkade niet onmiddellijk wordt beëindigd, er binnenkort in Camp Liberty nog veel meer sterfgevallen zullen volgen.

Naar aanleiding van een bezoek van leden van de VN hulpmissie in Irak (UNAMI) aan het interneringskamp Camp Liberty in Bagdad, hebben meerdere Iraanse vluchtelingen die daar verblijven geprotesteerd tegen de medische blokkade, die steeds meer dodelijke slachtoffers onder de Iraanse ballingen in het kamp eist. Zij deden een beroep op de VN hulpmissie om ervoor te zorgen dat alle patiënten in Camp Liberty direct de medische behandeling krijgen die ze nodig hebben.

Het Irakese leger, dat de controle heeft over het kamp, beperkt en belemmert de 3000 Iraanse ballingen die er wonen de toegang tot medische zorg en medicijnen. Daardoor worden ook ernstig zieke mensen getroffen.

Veel patiënten in Camp Liberty lijden als gevolg van te weinig zorg nu aan chronische ziekten met voortdurend ongemak en pijn. Bij verschillende patiënten, die in sommige gevallen al jaren wachten op een adequate behandeling van hun ernstige ziekten, is de toestand zodanig verslechterd dat, wanneer de medische blokkade niet onmiddellijk wordt beëindigd, er binnenkort in Camp Liberty nog veel meer sterfgevallen zullen volgen.

Camp Liberty staat onder de controle van het Irakese leger, dat al eerder met wapengeweld is opgetreden tegen de Iraanse vluchtelingen. De Iraanse ballingen daar zijn het slachtoffer van harde repressie, mensenrechtenschendingen en slopende militaire willekeur. Vooral voor ouderen, zieken en gehandicapten is het leven daar een dagelijkse kwelling.

Een van de demonstranten, die lijdt aan hart- en vaatziekten: “Het Irakese leger heeft mijn afspraak voor een medische behandeling geannuleerd. Nu ik weet niet of ik ooit weer aan de beurt zal komen.”

Een van de vrouwen die aan het protest deelnamen: “Ik wacht nu al 18 maanden op een afspraak voor een oogoperatie. Hoewel de Irakese arts van de ziekenboeg in Camp Liberty heeft bevestigd dat ik geopereerd moet worden, heeft het Irakese leger het tot nu toe vier keer verhinderd dat ik naar het ziekenhuis kon gaan, en ik kon de afspraken voor behandeling niet nakomen. Nu verlies ik mijn gezichtsvermogen. Wie neemt de verantwoordelijkheid op zich als ik blind word? ”

Isa is een van de bewoners van Camp Liberty, die in februari 2013 gewond raakte bij een terroristische aanval op het kamp. Hij verloor een oog. Zijn andere oog werd zwaar beschadigd en moet dringend behandeld worden door een oogarts buiten het kamp. Het Irakese leger heeft het Isa tot dusver zes keer verhinderd om een afspraak voor behandeling na te komen: “Op de dag dat de specialist mijn behandeling ingepland had, heeft de kampleiding eigenmachtig bepaald dat er geen ziekenvervoer naar buiten het kamp plaats zou vinden. Ik zei dat ik al een oog kwijt was, en dat mijn andere oog dringend moest worden behandeld wegens een ontsteking. Toch stonden ze de behandeling niet toe.”

De World Medical Association (WMA) heeft begin november 2014 de aandacht gevestigd op de “alarmerende gezondheidstoestand” van de Iraanse vluchtelingen in Camp Liberty: “We zijn zeer bezorgd over deze situatie, die gekenmerkt wordt door ernstige schendingen van ethische principes in de gezondheidszorg en mensenrechtencriteria. Het recht van eenieder om te beschikken over het hoogst haalbare niveau van lichamelijke en geestelijke gezondheid is een fundamenteel recht van de mens, dat is geformuleerd in artikel 14 van het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, wat door Irak in 1971 is geratificeerd. We doen een beroep op de Irakese autoriteiten om hun verplichtingen na te komen en in deze dringende kwestie op te treden, zodat de bewoners van Camp Liberty volledige toegang krijgen tot adequate gezondheidszorg, binnen of buiten het kamp ”