9december 2014- De VN-vluchtelingenorganisatie heeft de regering van Irak meerdere malen opgeroepen tot het nemen van maatregelen om de veiligheid en het welzijn van de bewoners van Camp Liberty te waarborgen. Dat houdt ook in dat ze levensreddende medische behandelingen moeten toestaan.

In het detentiekamp Camp Liberty bij Bagdad hebben wederom verschillende Iraanse vluchtelingen die daar wonen geprotesteerd tegen de medische blokkade, die steeds meer levens eist onder de Iraanse ballingen in het kamp. De patiënten deden een beroep op de internationale gemeenschap, met name op de VN hulpmissie in Irak, om doeltreffend op te treden en ervoor te zorgen dat alle zieken in Camp Liberty direct de medische behandeling krijgen die ze nodig hebben.

Het Iraakse leger, dat de controle heeft over het kamp, beperkt en belemmert de 3000 Iraanse ballingen die er wonen de toegang tot medische zorg en medicijnen. Daardoor worden ook ernstig zieke patiënten getroffen.

De weerloze Iraanse ballingen zijn het slachtoffer van een vernietigingscampagne van het regime in Teheran en zijn Iraakse bondgenoten. Camp Liberty staat onder de controle van het Iraakse leger, dat al eerder met wapengeweld is opgetreden tegen de Iraanse vluchtelingen. De Iraanse ballingen zijn daar het slachtoffer van harde repressie, mensenrechtenschendingen en slopende militaire willekeur. Vooral voor ouderen, zieken en gehandicapten is het leven een dagelijkse kwelling. Van veel patiënten is de toestand zodanig verslechterd dat er in Camp Liberty binnenkort nog veel meer doden zullen vallen wanneer de blokkade niet onmiddellijk beëindigd wordt.

De Iraanse asielzoekers in Camp Liberty worden beschouwd als personen die onder de speciale zorg van de VN vallen. De VN-vluchtelingenorganisatie heeft de regering van Irak meerdere malen opgeroepen tot het nemen van maatregelen om de veiligheid en het welzijn van de bewoners van Camp Liberty te waarborgen. Dat houdt ook in dat ze levensreddende medische behandelingen moeten toestaan.

Hier enkele verklaringen van patiënten in Camp Liberty:

Hamid: “Ik ben geïnterneerd in Camp Liberty, dat in werkelijkheid een gevangenis is. Ik heb een ernstige hartkwaal en mijn leven is in gevaar. De Iraakse troepen verhinderen al 19 maanden dat ik naar een arts kan gaan voor een dringend noodzakelijke hartoperatie. Nu kan ik ieder moment het leven laten. Dat kan zomaar gebeuren. Is er iemand die zich voor ons inzet?”

Monir: “Door de MS is mijn gezondheidstoestand momenteel kritiek. Door de medische blokkade die het Iraakse leger ons heeft opgelegd, probeer ik al zes maanden tevergeefs naar een specialist in Bagdad te gaan. De reis naar Bagdad wordt steeds weer uitgesteld. Het wordt niet toegestaan dat ik daar voor behandeling heen ga.”

Isa: “In februari 2013 werd mijn rechteroog bij een raketaanval op Camp Liberty geraakt door granaatscherven. Het was een zware verwonding en geleidelijk raakte ik het zicht van dat oog kwijt. Dat had echter voorkomen kunnen worden als mijn oog op tijd was behandeld. De Iraakse troepen, die de controle hebben over Camp Liberty, hebben me met ongefundeerde argumenten steeds weer belet om naar een arts te gaan. Het resultaat was dat mijn rechteroog nu volledig blind is, en met mijn andere oog zie ik ook steeds minder.”