8 december 2014-Ter gelegenheid van het aanstaande kerstfeest vragen we aandacht voor de aanhoudende vervolging van christenen in Iran en we doen een beroep op de Verenigde Naties om doeltreffende maatregelen te nemen om de door het regime in Teheran vervolgde christenen te beschermen. Juist met Kerstmis worden de christenen in Iran bedreigd met invallen en arrestaties, met name de huiskerken.

Volgens het recente rapport van de VN-gezant voor de mensenrechten in Iran, Ahmed Shaheed, zitten in Iran minstens 300 mensen van verschillende religieuze gemeenschappen in de gevangenis omdat ze hun recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst hebben uitgeoefend. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk veel hoger.

In het rapport staat dat predikanten gearresteerd zijn omdat ze religieuze diensten in het Perzisch hadden gehouden of “spraken met islamitische Iraniërs.” In april 2014 bestormde de politie van het regime een Paasbijeenkomst die gehouden werd in een privéwoning in zuid Teheran en arresteerde zes personen. “Ook advocaten die bahá’ís of christenen verdedigen worden vervolgd,” aldus het rapport. “Velen van hen komen zelf in de gevangenis terecht of ontvluchten het land.”

Omdat het regime in Teheran de bekering tot het christendom beschouwt als een bedreiging voor de nationale veiligheid, durven veel officiële kerken geen bekeerlingen meer aan te nemen. Steeds meer christenen moeten daarom bijeen komen in huiskerken, die op hun beurt onder enorme druk van de staat staan.

Hier enkele voorbeelden van christenen die momenteel in Iran gevangen zitten:

 Maryam Nagash Zargaran (foto) is lid van de Pinkstergemeente “Assemblies of God” en is betrokken bij een huisgemeente. Een revolutionaire rechtbank in Teheran veroordeelde de 36-jarige vrouw, die van de islam tot het christendom is bekeerd, het afgelopen jaar tot vier jaar gevangenisstraf. In het vonnis werd ze beschuldigd van “propaganda tegen het islamitische regime en het ondermijnen van de nationale veiligheid “. Op 15 juli 2013 ging ze naar de Evin gevangenis in Teheran. Ze heeft een hartkwaal en kampt in de gevangenis met ernstige gezondheidsproblemen.

 De Iraans-Amerikaanse pastor Saeed Abedini (op de foto met zijn kinderen) werd in juli 2012 veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf wegens “het in gevaar brengen van de nationale veiligheid” – een beschuldiging die vaak gebruikt wordt bij politieke gevangenen en christenen. Abedini was vroeger moslim en bekeerde zich in 2000 tot het christendom. Hij stichtte op 30 locaties huiskerken.

Pastor Behnam Irani (op de foto met zijn dochter), die tot voor kort het risico liep op de doodstraf, werd in oktober 2014 door een Iraanse rechtbank veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf. Irani werd in 2011 ook al tot zes jaar veroordeeld wegens vermeende “staatsvijandige activiteiten” en “schending van de openbare orde”. Met het nieuwe vonnis loopt hij nu het risico om totaal 12 jaar in de gevangenis te moeten zitten. Hij zit sinds 31 mei 2011 in de gevangenis en is herhaaldelijk gemarteld.

Pastor Farshid Fathi (foto) zit sinds december 2010 vast en werd veroordeeld tot zes jaar gevangenis. Pastor Fathi, directeur van een netwerk van huiskerken, werd op 26 december 2010 gearresteerd, samen met een aantal andere christenen. Tot nu toe wordt zijn detentie gekenmerkt door van tijd tot tijd eenzame opsluiting, het ontzeggen van bezoek van familieleden, evenals harde ondervragingen. Op 17 april 2014 raakte Fathi gewond de Evin gevangenis in Teheran, toen hij de gevangenisbewakers wilde afweren die een andere gevangene sloegen. Hij liep daarbij botbreuken in zijn voet op.