18 december 2014-Naar aanleiding van de Internationale Dag van de Rechten van de Mens hebben leden van het Europees Parlement de aandacht gevestigd op de hopeloze situatie van de mensenrechten in Iran. Aan de nieuwe EU vertegenwoordiger buitenlands beleid, Federica Mogherini, is gevraagd om speciale aandacht te schenken aan de mensenrechtenschendingen door het regime in Teheran en een eventuele uitbreiding van de betrekkingen met Iran afhankelijk te maken van een duidelijke verbetering van de mensenrechtensituatie.

De Europarlementariërs Gérard Deprez (België), Tunne Kelam (Estland), Eduard Kukan (Slowakije), José Bové (Frankrijk), Julie Ward (UK), Rina Ronja KARI (Denemarken) en de vicevoorzitter van het Europees Parlement Ryszard Czarnecki (Polen) zeiden in hun oproep onder andere:

Het motto van dit jaar, “Mensenrechten 365”, geeft aan dat iedere dag een dag van de mensenrechten is. Zoals de secretaris-generaal van de VN, Ban Ki-moon, zei: “Ik roep de mensen op om hun regeringen ter verantwoording te roepen – elke dag van het jaar.”

Laten wij ons dus bezighouden met de voortdurende schendingen van de mensenrechten in Iran – elke dag van het jaar – en laten we de balans opmaken van het beleid van de zogenaamd ‘gematigde’ president Hassan Rohani.

Gedurende de ambtsperiode van Rohani is Iran een land waar de mensenrechten niet alleen geschonden worden, maar vaak letterlijk niet eens bestaan. De afgelopen maand nog heeft de Algemene Vergadering van de VN Iran – voor de 61e keer – veroordeeld wegens de flagrante en systematische mensenrechtenschendingen.

Ondanks alle propaganda van de verdedigers van het regime in Teheran, verslechtert de situatie van de mensenrechten onder Rohani nog sneller dan onder zijn beruchte voorganger Mahmoud Ahmadinejad.

In de 15 maanden van Rohani’s ambtsperiode hebben er minstens 1.100 executies plaatsgevonden – meer dan in enige vergelijkbare periode in de afgelopen 25 jaar. Onder de slachtoffers zijn leden van de oppositie, zoals Gholamreza Khosravi, die geëxecuteerd werd wegens financiële steun aan de belangrijkste oppositiegroepering PMOI.

Iran is wereldrecordhouder voor het hoogste aantal executies in verhouding met het bevolkingsaantal en is de grootste beul van jeugdige delinquenten. Het aantal doodvonnissen tegen leden van etnische en religieuze minderheden is dramatisch toegenomen. Verschillende predikanten werden gevangen gezet wegens het verdedigen van hun geloof.

Volgens Reporters Without Borders zijn in Iran de meeste vrouwelijke mediaprofessionals ter wereld gedetineerd. Met minstens 65 journalisten en mediamedewerkers achter de tralies onder Hassan Rohani, is Iran “een van de meest repressieve landen betreffende de vrijheid van informatie “. Het regime in Teheran is een van de grootste afnemers van techniek voor het censureren en filteren van het internet, zo’n vijf miljoen websites die zijn gewijd aan kunst, sociale kwesties en nieuws zijn geblokkeerd. Ze werken hard aan het filteren van de inhoud van blogs en sociale media.

Het mishandelen van vrouwen is een essentieel bestanddeel van het regime van de mullahs. In oktober voerden georganiseerde bendes, die worden geassocieerd met het regime, ongestraft zuuraanvallen uit op Iraanse vrouwen en meisjes. Ten minste één vrouw kwam daarbij om het leven, enkele anderen zijn blind geworden of ernstige verminkt.

Op 25 oktober heeft de regering Rohani, in weerwil van internationale oproepen, de 26-jarige vrouw Reyhaneh Jabbari ter dood gebracht, omdat ze zich verdedigd had tegen een agent van de geheime dienst, die probeerde haar te verkrachten. Amnesty International noemde de executie “een nieuwe smet op de mensenrechten in Iran.”

In een nieuw rapport van Ahmad Shaheed, de speciale rapporteur van de VN voor de mensenrechten in Iran, staat dat Teheran mensen executeert alleen vanwege “het uitoefenen van hun beschermde rechten, waaronder het recht op vrijheid van meningsuiting en vergadering “.

Op de Internationale Dag van de Mensenrechten is het van belang dat wij Europeanen speciale aandacht besteden aan deze schendingen, waaronder de Iraniërs al meer dan drie decennia lijden. Door het doen van concessies aan de mullahs worden die alleen maar aangemoedigd om door te gaan met hun gruweldaden. De EU mag niet blijven zwijgen over de verschrikkelijke misdaden die het regime in Iran begaat tegen de eigen bevolking. De nucleaire onderhandelingen mogen geen excuus zijn om de flagrante schendingen van de mensenrechten te negeren.

Teheran is tevens het centrum voor de verspreiding van terrorisme en fundamentalisme in de regio, en dus een gevaar voor de vrede en veiligheid in de wereld.

Het is tijd voor Europa om ruggengraat te tonen. De nieuwe EU-vertegenwoordiger buitenlands beleid, Federica Mogherini, moet bijzondere aandacht besteden aan de verschrikkelijke mensenrechtenschendingen van het regime in Teheran en elke uitbreiding van de betrekkingen met Iran afhankelijk maken van een duidelijke verbetering van de mensenrechtensituatie.