30 december 2014 -Iran gaat door met het negeren van haar toezeggingen en verplichtingen inzake burgerrechten en politieke rechten uit hoofde van het internationaal recht. Er blijft sprake van het langdurig schenden van de mensenrechten, zoals de executie van jeugdige delinquenten en de vervolging van religieuze en etnische minderheden. Foltering komt vaak voor en wordt systematisch toegepast in het land, vooral in de gevangenissen.”

Op 18 december heeft de Algemene Vergadering van de VN het aanhoudend schenden van de mensenrechten in Iran in een resolutie scherp veroordeeld. De resolutie werd door Canada ingediend en werd door 45 andere landen gesteund, waaronder Duitsland en Oostenrijk. Na de goedkeuring van de resolutie verklaarde de Canadese minister van Buitenlandse Zaken John Baird (foto) onder meer:

“De goedkeuring van deze door Canada ingediende resolutie toont aan dat de internationale gemeenschap de erbarmelijke mensenrechtensituatie in Iran blijft veroordelen. Canada voelt zich aangemoedigd door de steun voor deze resolutie, en herhaalt tegen het volk van Iran dat de inzet voor hun waardigheid een prioriteit blijft.

Deze resolutie geeft de verdedigers van de mensenrechten in Iran een duidelijk signaal dat ze onze niet aflatende steun blijven krijgen. Het vestigt de internationale aandacht op de verschrikkelijke mensenrechtensituatie in Iran en roept het regime in Teheran op om zijn beloften en verplichtingen inzake duidelijke hervormingen na te komen.

Het wordt voor president Rohani tijd om de toezeggingen van Iran na te komen en de trend van de verslechterende mensenrechtensituatie, de aanhoudende materiële steun aan terrorisme en het voortdurende streven naar kernwapens in Iran te keren. Canada zal de rechten van de onderdrukten verdedigen en een stem zijn voor alle stemmen die door de repressieve maatregelen van Iran tot zwijgen gebracht zijn”.

De verklaring van het Canadese ministerie van Buitenlandse Zaken bevat onder andere de volgende achtergrondinformatie over de VN-resolutie inzake de situatie van de mensenrechten in Iran:

“In het 12de jaar op rij was Canada, in combinatie met een groep landen uit alle regio’s van de wereld, de leidinggevende indiener van de resolutie over de situatie van de mensenrechten in Iran bij de Algemene Vergadering van de VN. De grondslag voor de tekst van deze resolutie wordt gevormd door de jaarverslagen van de secretaris-generaal van de VN en de speciale rapporteur voor de situatie van de mensenrechten in Iran, die zijn gebaseerd op geloofwaardige informatie uit de burgermaatschappij en op diplomatieke bronnen.

De resolutie brengt opnieuw de zorg van de internationale gemeenschap en de lidstaten tot uitdrukking over het feit dat de mensenrechtensituatie in Iran nog steeds schrijnend is. Iran gaat door met het negeren van haar toezeggingen en verplichtingen inzake burgerrechten en politieke rechten uit hoofde van het internationaal recht, alsook krachtens haar eigen wetgeving. Er blijft sprake van het langdurig schenden van de mensenrechten, zoals de executie van jeugdige delinquenten en de vervolging van religieuze en etnische minderheden – ondanks alle inspanningen van de internationale gemeenschap en de Iraanse burgermaatschappij. Vorig jaar was er ook een aanzienlijke toename in het toepassen van de doodstraf in Iran. Foltering komt vaak voor en wordt systematisch toegepast in het land, vooral in de gevangenissen. De rechten van vrouwen worden nog steeds onderdrukt en de regering van Iran beperkt de vrijheid van meningsuiting en het werk van de media in sterke mate, onder meer door repressie, intimidatie, vervolging, opsluiting en soms zelfs door doodvonnissen.

Met deze resolutie blijft de internationale gemeenschap aandringen op significante en duurzame hervormingen bij de toepassing van de mensenrechten in Iran. Dit omvat het dringende verzoek om de meest ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran aan te pakken, zoals de vervolging van religieuze en etnische minderheden, discriminatie van vrouwen en het hardhandig optreden tegen gebruikers van sociale media.”