2 januari 2015-Het regime in Teheran vervolgt hardvochtig de Iraanse moslims die het gewaagd hebben zich tot het christendom te bekeren. Ook op eerste kerstdag 2014 kwam het in Iran weer tot invallen en arrestaties van Christenen, vooral in de huiskerken.

De Iraanse predikant Farshid Fathi (foto) moest zijn kerstfeest voor de vierde maal doorbrengen in de gevangenis. Hij werd tot zes jaar gevangenis veroordeeld wegens vermeende “misdaden tegen de nationale veiligheid”, omdat hij leiding gaf aan een netwerk van huiskerken. Pastor Fathi zit sinds december 2010 vast. Tot nu toe wordt zijn gevangenisperiode gekenmerkt door tijdelijke eenzame opsluiting, het ontzeggen van familiebezoek en zware verhoren. Op 17 april 2014 raakte Fathi gewond in de Evin gevangenis in Teheran, toen hij de gevangenisbewakers ervan probeerde te weerhouden een andere gevangene te slaan. Hij liep daarbij een gebroken voet op. De 35-jarige predikant zit momenteel in de Rajai-Shahr gevangenis in de stad Karaj, in de buurt van Teheran.

Pastor Fathi heeft zich op 17-jarige leeftijd tot het christendom bekeerd. Het regime in Teheran vervolgt hardvochtig de Iraanse moslims die het gewaagd hebben zich tot het christendom te bekeren. Bijbels in het Perzisch zijn verboden in het land en afvalligheid van de islam kan door de sharia, die de kern vormt van het Iraanse wetboek van strafrecht, met de dood bestraft worden.

Om het vervolgen van christelijke bekeerlingen te verhullen, brengt het regime in Teheran de gevangenisstraffen meestal in verband met aanklachten tegen de nationale veiligheid of onder het mom van spionage voor buitenlandse mogendheden.

Ook op eerste kerstdag 2014 kwam het in Iran weer tot invallen en arrestaties van Christenen, vooral in de huiskerken.

Een Assyrische pastoor en twee andere leden van de kerk werden op 26 december in Teheran gearresteerd door agenten van het regime. Verschillende agenten doorzochten de woning van pastoor Victor Bet-Tamarz, die in het verleden meerdere malen door de autoriteiten werd geïntimideerd omdat hij de mis in het Perzisch had gelezen. De pastoor werd meegenomen naar de beruchte Evin gevangenis in Teheran.

Volgens verslagen van mensenrechtenactivisten werden op kerstavond negen Christenen gearresteerd in een huiskerk en meegenomen naar een onbekende locatie in de stad Roudehen in de provincie Teheran. Het gaat daarbij om Mehdi Kian, Sahraddin Ali, Mohammad Kazemi, Azin Faroudi, Mohammad Hossein Moridian, Maryam Narimani, Alireza Nasiri en broeder Matin.