14 januuari 2015-Christelijke hulporganisatie Open Doors: Het regime in Teheran is een van de 10 ergste vervolgers van christenen ter wereld.

Volgens de World Watch List van de christelijke hulporganisatie Open Doors, die in januari 2015 werd gepubliceerd, is het vervolgen van christenen in Iran verder toegenomen. In de jaarlijks gepubliceerde index staan de landen waar christenen het ergste worden vervolgd. Voor de index worden, in samenwerking met mensenrechtenexperts, wetenschappers en belanghebbenden, de levensomstandigheden van christenen beoordeeld.

Iran, dat in de index van 2014 op de 9de plaats stond, is als gevolg van de verslechtering van de situatie van de christenen daar opgeschoven naar de 7de plaats. Anders dan in landen als Syrië of Nigeria, gaat de vervolging hier uit van het regime zelf. Onder leiding van president Rouhani worden vaker dan voorheen gevangenisstraffen opgelegd of ernstige beschuldigingen tegen christenen ingebracht. De snel groeiende groep van voormalige moslims, die zich tot het christelijk geloof hebben bekeerd, wordt hierbij in het bijzonder getroffen.

Naar schattingen van Open Doors worden wereldwijd ongeveer 100 miljoen christenen wegens hun geloof getroffen door represailles. Sinds 2002 heeft Noord-Korea de roemloze toppositie op de World Watch List en is ook in de lijst van 2015 de staat waar christenen het zwaarst vervolgd en onderdrukt worden. In de rangschikking volgt Somalië op de tweede plaats. In Irak, (3) en Syrië (4) lijden christenen vooral onder het schrikbewind van de “Islamitische Staat”. In 40 van de 50 landen op de index vormt het islamitisch extremisme een essentiële drijfveer voor de vervolging.

De wreedheden die de terroristische groepering Islamitische Staat (IS) in Irak en Syrië heeft begaan schokten in 2014 de wereldgemeenschap. De relatief grote mate van vrijheid voor de Syrische christenen in de tijd voor de burgeroorlog is verdwenen door de terreur van IS. De meeste christenen zijn gevlucht uit de gebieden waar IS de controle heeft. Van de 1,8 miljoen christenen van voor de burgeroorlog woont nog slechts 1,1 miljoen in Syrië, velen van hen als vluchteling in eigen land.

Ook in delen van Irak heeft de IS christenen, Yazidis, sjiieten en andere minderheden uit hun huizen en uit de regio verdreven, veel zijn wreed vermoord of tot slaaf gemaakt. Uit de vlakte van Nineveh en uit de stad Mosul, die onder controle staan van de IS, is de hele christelijke gemeenschap nagenoeg verdwenen.