6 februari 2015-De Europarlementariërs deden een oproep om Camp Liberty bij Bagdad te erkennen als vluchtelingenkamp onder toezicht van de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN en in het bijzonder om de medische blokkade op te heffen.

In de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa, die bestaat uit 47 lidstaten, hebben afgevaardigden uit verschillende landen een initiatief gelanceerd voor de mensenrechten in Iran en de bescherming van de Iraanse asielzoekers in Camp Liberty in Irak.

In een schriftelijke verklaring eisten 100 afgevaardigden op 30 januari dat de VN Veiligheidsraad zich bezig moet gaan houden met de schendingen van de mensenrechten in Iran. De verbetering van de situatie van de mensenrechten en het stopzetten van de inmenging van Iran in de regio en het stimuleren van terrorisme, zouden volgens de parlementariërs de basisvoorwaarden moeten zijn voor de betrekkingen met Iran.

De afgevaardigden riepen ook op om Camp Liberty bij Bagdad, waar zo’n 3.000 Iraanse asielzoekers worden blootgesteld aan ernstige mensenrechtenschendingen, te erkennen als vluchtelingenkamp onder toezicht van de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN en in het bijzonder om de medische blokkade daar op te heffen.

In de verklaring staat onder meer:

“Volgens de resolutie van de Algemene Vergadering van de VN van december 2014, de secretaris-generaal van de VN en de speciale VN-rapporteur voor de mensenrechten verslechtert de situatie van de mensenrechten in Iran in een alarmerend tempo. Meer dan 1.200 mensen zijn tot nu toe onder Rouhani geëxecuteerd. Er zijn vrouwen het slachtoffer geworden van aanvallen met zuur of messen door bendes die door de overheid gesteund worden.

De economische levensader van Iran is in handen van de Revolutionaire Garde, en het vermogen van het land wordt gebruikt voor nucleaire projecten of voor inmenging in Syrië, Irak, Jemen en Libanon, wat resulteert in de slachting van onschuldige mensen. In Irak en Syrië hebben misdaden, gepleegd door milities die onder de Iraanse Revolutionaire Garde vallen, bijgedragen aan de opkomst van ISIS.”

Europa, de VS en de VN worden in de verklaring opgeroepen om met spoed stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat de Iraanse milities Irak en Syrië verlaten.

De parlementariërs eisten ook dat een nucleaire overeenkomst met Iran de volledige uitvoering van de resoluties van de VN Veiligheidsraad, evenals de erkenning van het aanvullend protocol dient te bevatten.