Tot ons grote leedwezen is een van de meest waardevolle medestanders en vrienden van de organisatie, de heer Erik Vis, overleden. Erik was al meer dan 20 jaar een vader, een vriend en een groot geestverwant voor ons allemaal.

Zijn ongeëvenaarde edelmoedigheid en toewijding en zijn diepe verantwoordelijkheidsgevoel maakten hem tot een symbool voor ons. In de donkerste tijden van dictatuur, waaraan elke gerechtigheid is opgeofferd, werden wij en ons verzet barmhartig door hem omarmd.

Een waardevol geweten, dat ons trots op hem heeft gemaakt als beschermer, pleitbezorger en groot strijder voor de hedendaagse menselijkheid. Zijn verlies drukt op ons hart. Maar de echo van zijn stem, zijn altijd lachende gezicht en zijn unieke menselijkheid blijven voor altijd bij ons.

In het vrije Iran van morgen zullen onze herinneringen aan hem in het Nationaal Museum van Iran bewaard blijven voor toekomstige generaties.

Wij blijven altijd van hem houden.

Raad van Bestuur SMV

Op 23 januari 2015 stopte het hart van een mens en de hemel wierp haar tranen op de aarde, droefheid werd uit haar hart geperst.

Elk komen gaat altijd gepaard met gaan en ieder leven met sterven, maar de betekenis ervan voor het herstel van leven, het behoud van leven en voor de armen en behoeftigen geeft het altijd een meerwaarde. En Erik betaalde een volle prijs en bracht offers voor een generatie en een beweging die strijdt voor de mensenrechten. Daardoor is hij uitgegroeid tot een symbool, niet alleen voor ons, maar voor de mensheid.

Erik werd in oktober 1934 geboren in een goed opgeleid en intellectueel gezin in Haarlem. Hij was altijd onder de indruk van de persoonlijkheid van zijn ouders, die nuchtere personen waren die van mensen hielden. Hij ging scheikunde studeren en sloot zijn academische studies af door met enthousiasme in de Verenigde Staten te promoveren.

De belangrijkste gebeurtenis die van invloed was op Erik was de Tweede Wereldoorlog, toen het nazisme van Hitler onherstelbare rampspoed bracht over de mensheid en er velen naar het slagveld of wegens hun geweten of afkomst naar de gaskamers werden gestuurd.  De jonge Erik, die van nabij getuige was geweest van dit lijden, besloot in de naoorlogse wereld om zijn grote hart te wijden aan het voorkomen van humanitaire rampen en hij stond vooraan om vrijwillig mensen in nood te helpen en te ondersteunen.

Zijn geest werd meer dan ooit in beslag genomen door het pijnlijke fenomeen dat door de omwenteling in Iran in 1978 daar de middeleeuwse fundamentalisten aan de macht waren gekomen.

Hij geloofde dat deze negatieve gebeurtenissen het Midden-Oosten en de wereld alleen maar oorlog en lijden zouden brengen, en dat iedere stilte en passiviteit alleen maar de levensduur van de dictatuur in Iran zou verlengen, evenals in het hele Midden-Oosten.

Het afslachten van 120.000 mensen en de massamoord op 30.000 mensenrechtenactivisten en politieke gevangenen binnen een maand in de zomer van 1988 in Iran, en de stilte van de internationale gemeenschap hierover, maakten dat hij een nieuwe manier bedacht om de slachtoffers te steunen en hij werd een levensgroot verdediger van een werkelijke en fundamentele verandering in Iran.

Erik was een zeer waardevol en groot man, die nooit aarzelde om hulp te bieden. Hij was niet alleen een medestander en een barmhartig mens, maar een unieke pleitbezorger die, door te kiezen voor een moeilijke, maar glorieuze weg, zijn naam voor altijd verbond aan de mensenrechten en de vrijheid voor Iran.

Zijn naam blijft zeker gegrift in de harten en zielen van hen die hun leven of betere omstandigheden te danken hebben aan Eric en aan mensen zoals hij. Ogenschijnlijk heeft hij ons verlaten, maar hij zal generaties voort blijven leven in de geschiedenis. Hij zal nooit vergeten worden. Hij investeerde in grote humanitaire waarden en zijn naam en zijn investering zullen altijd blijven voortbestaan.

Wij buigen voor zijn nagedachtenis en zullen trouw blijven aan zijn streven.

De stoffelijke resten van deze overleden held liggen begraven Putten, op de begraafplaats Schootmanshof.


Attachments