6februari 2015- Teheran getrouwe extremistische milities hebben de nederzetting Ashraf, ten noorden van Bagdad, bezet en een groot deel van de eigendommen, die door de van daaruit verdreven Iraanse ballingen zijn achtergelaten, geplunderd. Tevens werd de begraafplaats van het dorp volledig verwoest.

Volgens berichten uit Irak worden in de nederzetting Ashraf, ten noorden van Bagdad, de bezittingen van de Iraanse asielzoekers die daar tot 2012 gewoond hebben, in toenemende mate geplunderd.

Grafschennis: de begraafplaats van Ashraf voor en na de verwoesting.

In de nederzetting Ashraf hebben ruim 3.000 politieke vluchtelingen uit Iran meer dan 25 jaar gewoond. Zij hebben de nederzetting uit eigen middelen opgebouwd en creëerden daar een goed functionerende gemeenschap met onafhankelijke voorzieningen. In 2012 werden de Iraanse ballingen onder dwang uit Ashraf verdreven door het Iraakse leger en geïnterneerd in de verlaten Amerikaanse militaire basis Camp Liberty in de buurt van Bagdad.

Bij de ontruiming moesten de Iraanse ballingen het merendeel van hun privébezittingen in Ashraf achterlaten. Door de VN, de Amerikaanse regering en de Iraakse regering werd de vluchtelingen beloofd dat hun privé-eigendommen in Ashraf beschermd zouden worden. De Iraanse ballingen zijn sterk afhankelijk van de verkoop van hun eigendommen om de voorzieningen in Camp Liberty zeker te stellen en hun emigratie naar veilige asiellanden te financieren. Het Iraakse leger heeft echter sinds 2012 steeds weer verhinderd dat de vluchtelingen hun achtergelaten eigendommen kunnen verkopen. De asielzoekers zijn daardoor in een levensbedreigende noodsituatie terechtgekomen.

De weerloze Iraanse ballingen, die in Iran al hebben geleden onder wrede vervolging vanwege hun inzet voor de democratie en de mensenrechten, zijn het slachtoffer van een vernietigingscampagne van het regime in Teheran en hun Iraakse extremistische milities.

In strijd met de toezeggingen van de VN en de VS werd het privé-eigendom van de Iraanse ballingen in Ashraf niet beschermd. De Iraakse pers meldt dat de nederzetting de afgelopen maanden door aan Teheran loyale Iraakse extremistische milities is bezet en dat een groot deel van de door de vroegere bewoners achtergelaten bezittingen is geplunderd. Dit gebeurde met goedkeuring en participatie van het Iraakse leger.

De Teheran getrouwe milities zijn volgens Amnesty International en andere mensenrechtenorganisaties verantwoordelijk voor tal van aanslagen en moordpartijen op Iraakse burgers,.

Bij hun gedwongen uitzetting uit Ashraf in 2012 moesten de Iraanse ballingen ook de begraafplaats daar achterlaten, die de laatste rustplaats is van veel van hun familieleden. Hier liggen veel slachtoffers begraven, die werden gedood bij gewapende aanvallen van het Iraakse leger op de bevolking van Ashraf. De herbegrafenis van de doden werd niet toegestaan door het Iraakse leger, en dus hadden de vluchtelingen alleen de toezegging van de VN dat de begraafplaats tegen vernieling beschermd zou worden.

Ook deze belofte niet werd gehouden, en de milities die Ashraf bezetten hebben in januari de grafstenen kapotgeslagen en de begraafplaats volledig vernietigd om de herinneringen aan de daar ter aarde bestelde leden van de Iraanse oppositie uit te wissen.

In Camp Liberty protesteerden nabestaanden van de in Ashraf begraven Iraniërs tegen de grafschennis in Ashraf en verzochten de VN hiertegen op te treden.

De Iraanse ballingen uit Kamp Ashraf, die momenteel woonachtig zijn in Camp Liberty, zijn politieke vluchtelingen die door de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor Vluchtelingen (UNHCR) officieel als asielzoekers zijn erkend. Dus kunnen ze volgens het internationaal recht aanspraak maken op bescherming, veiligheid en humanitaire hulp. Dit omvat bescherming tegen gedwongen uitzettingen en plunderingen. Mensenrechtenactivisten hebben opnieuw een beroep gedaan op de Verenigde Naties om haar verantwoordelijkheid voor de bescherming van de Iraanse ballingen in Irak te nemen.

Foto’s van de verwoeste begraafplaats in Ashraf: