22februari 2015- Vrouwvijandig regime in Iran: het overplaatsen naar de Qarchak gevangenis is een van de sancties die de willekeurige rechtspraak van Teheran en de gevangenisbestuurders toepassen om vrouwelijke politieke gevangenen onder druk te zettenen en te kwellen.

Begin 2011 dook de naam van de Qarchak gevangenis (foto) in Varamin (ten zuiden van Teheran) in de media op als vrouwengevangenis. Het overplaatsen van vrouwelijke gevangenen uit de Evin gevangenis in Teheran naar de Qarchak gevangenis veroorzaakte vanwege de mensonterende omstandigheden daar een golf van protest.

In de afgelopen weken is het aantal gevangenen dat naar deze gevangenis is overgeplaatst opnieuw gestegen. Het overplaatsen naar de Qarchak gevangenis is een van de sancties die de willekeurige rechtspraak van Teheran en de gevangenisbestuurders toepassen om vrouwelijke politieke gevangenen onder druk te zettenen en te kwellen. Gevangenen die er wegens gewelddelicten zitten worden daar niet gescheiden van politieke gevangenen.

Volgens ooggetuigen en gevangenen van de Qarchak gevangenis is daar een volstrekt ontoereikend minimum aan sanitaire voorzieningen. Deze gevangenis is een voormalige kippenboerderij en bestaat uit een aantal voormalige kippenverblijven met onaanvaardbare omstandigheden. In deze gevangenis worden zo’n 2.000 vrouwen vastgehouden in de winterkou en zomerhitte.

De politieke gevangene Atena Faraghdani die in de Qarchak gevangenis zit, beschreef de situatie daar in januari 2015: “Hier zitten 82 gevangenen in een kleine ruimte gepropt en ze moeten één douche en vier toiletten delen. Warm water wordt elke ochtend om 9 uur uitgezet, zodat de gevangenen in de winter koud moeten douchen. Het drink- en badwater van de gevangenen is zout, en dus zijn ze gedwongen om flessenwater te kopen. De vrouwen hier lijden aan tal van ziekten. De gevangenen wordt alle rechten ontnomen en velen brengen tot 18 maanden in volledige onzekerheid in deze gevangenis door.”

Gedetineerde kunstenares en mensenrechtenactiviste Atena Faraghdani in hongerstaking

De kunstenares en mensenrechtenactiviste Atena Faraghdani (foto) werd op 10 januari 2015 opgeroepen bij de Revolutionaire Rechtbank van Teheran om zich te rechtvaardigen tegen de beschuldigingen “propaganda tegen de staat”, “tegen de nationale veiligheid gerichte acties” en “belediging van parlementariërs door haar artistieke werk”. In de rechtbank, werd ze in het bijzijn van haar ouders geslagen en vervolgens overgebracht naar de Qarchak gevangenis in Varamin. Atena Faraghdani zit in de gevangenis als gevolg van de publicatie van cartoons die het regime bekritiseren.

Begin februari kondigde Atena Faraghdani in een telefoongesprek met haar familie aan dat ze in hongerstaking zal gaan totdat ze naar de Evin gevangenis wordt overgebracht. Atena zei dat ze haar hongerstaking voort zal zetten, “zelfs al kost het haar leven.”

Faraghdani protesteert met haar hongerstaking tegen de onmenselijke omstandigheden in de Qarchak gevangenis, haar illegale detentie in deze gevangenis en de algemene trend om politieke gevangenen daarheen over te plaatsen. Tot de vrouwelijke politieke gevangenen die daarheen werden overgebracht behoren ook Negar Haeri, Hakimeh Shokri, Roya Saberinezhad en Basme Jabour.

Hakimeh Shokri: willekeurige verlenging van detentie in Qarchak gevangenis

Hakimeh Shokri (foto) behoort tot de groep “Rouwende Moeders” – dat is een groep van Iraanse vrouwen wier echtgenoten of kinderen door de politie van het regime zijn gedood. Deze groep heeft protesten georganiseerd in het Laleh Park in Teheran om te eisen dat degenen die verantwoordelijk zijn voor de dood, detentie en verdwijning van hun kinderen ter verantwoording worden geroepen.

Hakimeh Shokri zat twee jaar in de Evin gevangenis in Teheran. In december 2014 werd ze overgeplaatst naar de Qarchak gevangenis, toen haar straf er bijna op zat. Haar zus zegt, “Hakimeh zit onder de slechtste omstandigheden opgesloten. Zij is een politieke gevangene, die lijdt aan een oogziekte. Ze heeft overplaatsing verzocht, maar dat werd geweigerd.”

Nadat Hakimeh Shokri naar de Qarchak gevangenis was gebracht, heeft de groep ” Rouwende Moeders ” een brief geschreven aan Ahmad Shaheed, de speciale VN-rapporteur voor de mensenrechten in Iran, waarin ze haar onmiddellijke vrijlating eisen.