14 febuari2015-De grootste artsenvereniging in Europa roept de Iraakse premier op om basisgezondheidszorg voor de mensen in Camp Liberty te garanderen en daarmee te voldoen aan de elementaire mensenrechtennormen en de medisch-ethische grondbeginselen.

De Duitse artsenfederatie Marburger Bund heeft een beroep gedaan op de Iraakse regering om adequate primaire gezondheidszorg mogelijk te maken voor de Iraanse vluchtelingen in Camp Liberty in de buurt van Bagdad. In het interneringskamp, dat onder controle staat van het Iraakse leger, zijn de Iraanse asielzoekers het slachtoffer van ernstige repressie en mensenrechtenschendingen. Dit omvat een medische blokkade, die steeds meer levens onder de Iraanse ballingen eist.

De Marburger Bund is met meer dan 114.000 leden de grootste artsenvereniging in Europa. In een persbericht van 6 februari staat:

De Marburger Bund doet een beroep op de Iraakse premier Dr. Haider al-Abadi, die deelneemt aan de huidige veiligheidsconferentie in München, om adequate primaire gezondheidszorg mogelijk te maken voor de bewoners van “Camp Liberty” in Irak.

De Marburger Bund neemt al vele jaren met grote bezorgdheid kennis van berichten over de slechte medische zorg voor zo’n 2.500 Iraanse vluchtelingen in “Camp Liberty” , van artsen die zich om hen bekommeren. Vooral onder de voormalige Iraakse regering werd de medische zorg voor de bewoners van het kamp bijna volledig verhinderd.

“Dit is een flagrante schending van artikel 12 van het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, dat door Irak is geratificeerd. We doen daarom een beroep op de nieuwe premier van Irak om basisgezondheidszorg te bieden aan de mensen in Camp Liberty en daarmee te voldoen aan de elementaire mensenrechtennormen en de medisch-ethische grondbeginselen”, aldus Rudolf Henke, 1e voorzitter van de Marburger Bund.

De World Medical Association (WMA) heeft al in november 2014 haar bezorgdheid geuit over de situatie in Camp Liberty en de Iraakse autoriteiten opgeroepen om hun verplichtingen na te komen en handelend op te treden in deze dringende kwestie, zodat de bewoners van Camp Liberty volledige toegang krijgen tot adequate gezondheidszorg, binnen of buiten het kamp.