woensdag 4 maart 2015 In Iran zijn in het afgelopen jaar een ‘zorgwekkend’ aantal executies uitgevoerd, en Iran heeft zich niet aan de belofte gehouden om etnische en religieuze minderheden te beschermen, stelden de Verenigde Naties dinsdag in hun jaarlijkse rapport over het optreden van het Iraanse regime op het gebied van de mensenrechten.

Het rapport van het kantoor van secretaris-generaal Ban Ki-moon aan de Mensenrechtenraad van de VN beschrijft de zorgen van de VN over de rechtenschendingen in Iran tegen vrouwen, religieuze minderheden, journalisten en activisten.

In het rapport staat: ‘De secretaris-generaal blijft zeer bezorgd over het grote aantal mensen dat in Iran nog steeds terechtgesteld wordt, onder wie politieke gevangenen en jongeren.’

In het rapport wordt de VN-oproep herhaald om een moratorium op de doodstraf in te stellen en een verbod uit te vaardigen tegen het terechtstellen van jonge mensen.

Het rapport stelt dat Hassan Rouhani zich niet heeft gehouden aan zijn belofte om ‘bescherming te bieden aan alle religieuze groepen en wetgeving te wijzigen die discriminerend is voor minderheidsgroepen’.

‘De hierboven vermelde toezeggingen zijn niet… omgezet in resultaten,’ staat er in het rapport. ‘Individuen die om meer erkenning vragen voor hun culturele en linguïstische rechten lopen het risico harde straffen opgelegd te krijgen, waaronder de doodstraf.’

Verder blijft Teheran acties ondernemen tegen de vrijheid van meningsuiting. Het regime heeft 5 miljoen websites geblokkeerd en journalisten gevangengezet.

Gevangenen worden volgens het rapport gemarteld, mishandeld, zitten maandenlang opgesloten in een isoleercel zonder toegang tot een advocaat en riskeren de doodstraf voor misdaden als ‘verderfelijkheid op aarde’ en ‘vijandschap jegens God’.

Daarnaast staat in het rapport dat Iran de VN-onderzoeker inzake de mensenrechten in Iran niet heeft uitgenodigd, en dat 24 van de 29 VN-verzoeken om inlichtingen aangaande specifieke gevallen niet zijn beantwoord.