11 maart  2015 – Belangrijke bijeenkomst in Berlijn: Bernard Kouchner, medeoprichter van Artsen Zonder Grenzen, richt een dringende oproep aan de Europese Unie om onmiddellijk alle Iraanse asielzoekers uit Camp Liberty (Irak) op te nemen in EU-landen, omdat dit de enig mogelijke manier is om deze mensen te redden.

De arts Bernard Kouchner is de medeoprichter van de mensenrechtenorganisaties Artsen Zonder Grenzen (MSF) en Dokters van de Wereld (MDM). Hij was de laatste twee decennia minister van Buitenlandse Zaken en minister van Volksgezondheid van Frankrijk. Bernard Kouchner staat internationaal bekend om zijn niet aflatende inzet  tegen het schenden van de mensenrechten. Het vereist consequente interventie om menselijk lijden te verlichten en de slachtoffers van vervolging, verdrijving en genocide actief te helpen.

Bernard Kouchner heeft op 7 maart 2015 in Berlijn meegewerkt aan een indrukwekkend evenement, waarbij een duidelijk signaal werd afgegeven voor  tolerantie, mensenrechten en gelijkheid en tegen fundamentalisme en extremisme. Tijdens de bijeenkomst werd informatie gegeven over de benarde toestand van zo’n 3.000 Iraanse vluchtelingen in Camp Liberty in de buurt van Bagdad, die slachtoffer zijn van ernstige schendingen van de mensenrechten en onderdrukking. Dit omvat een medische blokkade, die is opgelegd door Iraakse militairen, en die steeds meer dodelijke slachtoffers eist onder de Iraanse ballingen.

Bernard Kouchner draagt ​​bij aan de internationale humanitaire campagne, die actie voert voor de bescherming en de mensenrechten van de Iraanse vluchtelingen in Irak. In Berlijn verklaarde hij dat hij talrijke meldingen van artsen heeft gekregen over de toestand van patiënten in Camp Liberty, die als gevolg van de blokkade de noodzakelijke medische zorg niet krijgen en onbeschrijfelijk lijden.

Bernard Kouchner richtte een dringende oproep aan de Europese Unie om alle asielzoekers uit Camp Liberty onmiddellijk op te nemen in EU-landen, omdat dit de enig mogelijke manier is om deze mensen te redden.

In zijn toespraak zei hij onder meer:

“Ik doe vastberaden een beroep op de Europese Unie en mevrouw Mogherini, die verantwoordelijk is voor het buitenlands beleid van de EU, om de bijna drieduizend mensen uit Camp Liberty op te nemen. We zullen deze oproep ook schriftelijk richten aan mevrouw Mogherini zodat er iets gedaan wordt om alle mensen van Camp Liberty te verwelkomen en hen asiel te verlenen.

Het is onmogelijk om op locatie in Camp Liberty medische hulp te bieden, omdat de mensen daar geen toegang tot medische zorg krijgen. Zelfs als ze goedkeuring krijgen duurt het weken, soms maanden, voordat ze uiteindelijk kunnen worden behandeld in een ziekenhuis. Verschillende mensen in het kamp zijn al overleden omdat hen iedere zorg onthouden  werd.

Daarom is het onmogelijk hen ter plaatse te helpen. We hebben ons met dit probleem al vele malen tot de Verenigde Naties gewend, maar dat was niet erg effectief. Daarom is doeltreffende hulp alleen mogelijk via de Europese Unie. Ik roep op tot ondersteuning van dit plan, opdat we alle asielzoekers uit Camp Liberty van harte kunnen verwelkomen in de Europese Unie!”

Bernard Kouchner waarschuwde in Berlijn er ook voor om het Iraanse regime te  beschouwen als bondgenoot van het Westen in het Midden-Oosten. “Het Westen heeft noch gedeelde waarden, noch gemeenschappelijke belangen met het Iraanse regime in de regio. Een dergelijke opvatting gaat de verkeerde kant op en is zeer gevaarlijk. We hebben geen gemeenschappelijke waarden met Iran. Het doel van het Iraanse regime is om zijn visie van het islamitisch fundamentalisme in de regio te verspreiden. Het wil geen scheiding van kerk en staat, noch het vestigen van democratie en individuele vrijheden in de regio. … Iran speelt een negatieve rol in Irak, Syrië, Libanon en Jemen. Het Iraanse regime vormt geen deel van de oplossing, maar is een cruciaal onderdeel van het probleem.”