10 maart 2015  – Grote bijeenkomst in Berlijn: voor mensenrechten, tolerantie en gelijkberechtiging! Stop geweld, vrouwenhaat en religieus fanatisme! Mensenrechtencampagne: bescherm de Iraanse asielzoekers in Camp Liberty (Irak)!

Ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag vond in Berlijn op 7 maart een indrukwekkende bijeenkomst plaats, waaraan bekende persoonlijkheden, vrouwen- en mensenrechtenactivisten van de Iraanse democratische beweging en uit Europa, de VS, Canada en veel islamitische landen deelnamen. Duizenden mensen, merendeels Iraanse ballingen, kwamen uit heel Duitsland en uit andere landen om de bijeenkomst bij de wonen. Hierbij werd een duidelijk signaal afgegeven voor tolerantie, mensenrechten en gelijkheid en tegen fundamentalisme en extremisme. De bijeenkomst kreeg aanzienlijke respons in de Duitse en internationale media. Het evenement werd tijdens een enkele uren durende live-uitzending uitgezonden op de televisiezender van de  Iraniërs in ballingschap, die in Iran en Irak, en via internet wereldwijd, kan worden ontvangen.

Bij de deelnemers waren o.a.:

 • Rita Süssmuth, jarenlang voorzitter van de Duitse Bondsdag
 • Sabine Leutheusser-Schnarrenberger. voormalig minister van Justitie
 • Kim Campbell, voormalig eerste minister van Canada
 • Ingrid Betancourt, mensenrechtenactiviste en ex-presidentskandidaat die ongeveer zes jaar in Colombia gegijzeld werd
 • Susanne Kahl-Passoth, vicevoorzitter van de Duitse Vrouwenraad
 • Anissa Boumedienne, islamdeskundige en voormalig First Lady van Algerije
 • Francis Townsend. Voormalig adviseur Homeland Security van de Amerikaanse president
 • Linda Chavez, mensenrechtendeskundige en voormalig. VN-adviseur
 • Wolfgang Huber, voormalig voorzitter van de Raad van de Evangelische Kerk in Duitsland
 • Bernard Kouchner, mede-oprichter van Artsen Zonder Grenzen en voormalig minister van Buitenlandse Zaken van Frankrijk
 • Günter Verheugen, expert op het gebied van buitenlandse zaken, veiligheids- en ontwikkelingspolitiek, voormalig vicepresident van de Europese Commissie
 • Horst Teltschik, jarenlang hoofd van de veiligheidsconferentie in München
 • Rudolf Henke, Bondsdagafgevaardigde en eerste voorzitter van de Marburger Bund
 • en parlementsleden uit vele Europese en Arabische landen.
 • Maryam Rajavi, voorzittervan het Iraanse verzet

 

Dictatuur in Iran: stop vrouwenhaat en schending van de mensenrechten!

Tijdens de bijeenkomst werd informatie gegeven over de toenemende schendingen van de mensenrechten van vrouwen in Iran en andere landen die door islamitische fundamentalisten beheerst worden. Geweld tegen vrouwen is voor het regime in Teheran een middel om hun macht te tonen. De zwaarste mensenrechtenschendingen van vrouwen zijn in Iran aan de orde van de dag. Er worden steeds meer vrouwen geëxecuteerd. Het regime in Iran gebruikt extreem geweld tegen vrouwen die moedig tegen de dictatuur in opstand komen.

In Berlijn vertelden vertegenwoordigsters van Iraanse vrouwenverenigingen in ballingschap uit Duitsland en andere landen over hun ervaringen met het fundamentalistische bewind in Iran en hun vrouwonvriendelijke karakter. Ze spraken over het systematische en geïnstitutionaliseerde geweld tegen vrouwen door het regime in Teheran en de schending van hun rechten. De sprekers waren zeer kritisch over de houding van de westerse regeringen tegenover Teheran. Ze beschreven de zwijgzaamheid en passiviteit ten opzichte van ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran als verzoeningspolitiek, die het regime in Teheran en haar islamitische handlangers in de kaart speelt, ten koste van tolerante moslims en vooral van vrouwen.

Mensen-  en vrouwenrechtenactivisten eisten in Berlijn krachtdadig optreden van de internationale gemeenschap tegen de mensenrechtenschendingen in Iran en de door het regime in Teheran uitgeoefende vrouwenhaat. In hun toespraken werd opgeroepen tot solidariteit met de vrouwen die zich in Iran en de Arabische wereld inzetten voor democratie en vrouwenrechten en tegen het islamitisch fundamentalisme.

Bescherm de Iraanse asielzoekers in Camp Liberty!

Tijdens de bijeenkomst werd door de mensenrechtendeskundigen verteld over de situatie van honderden Iraanse vrouwen die als politieke vluchtelingen in Irak asiel hebben aangevraagd. Ze worden in het mensonwaardige interneringskamp Camp Liberty bij Bagdad blootgesteld aan ernstige mensenrechtenschendingen en onderdrukking door het Iraakse leger.
De asielzoekers in Camp Liberty keren zich vastbesloten tegen het islamitisch fundamentalisme en zetten zich in voor democratie, mensenrechten en gelijkberechtiging van vrouwen in Iran. Daarom lopen ze het risico te worden aangevallen door extremistische terroristische groeperingen die gesteund worden door het regime in Teheran.

In Berlijn werd verteld over de internationale humanitaire campagne, die actie voert voor de bescherming en de mensenrechten van de Iraanse vluchtelingen in Irak. Hieraan werken mensenrechtenexperts, parlementsleden, religieuze leiders, advocaten en artsen uit verschillende landen mee. De humanitaire campagne zet zich ervoor in om te zorgen dat de Iraanse vluchtelingen uit Camp Liberty geëvacueerd worden naar veilige landen. Tot die tijd moeten ze beschermd worden tegen mensenrechtenschendingen, terrorisme en geweld. De door het Iraakse leger aks sanctie tegen de Iraanse ballingen opgelegde medische blokkade moet worden gestopt. Bij de oproep om betere medische hulp aan de vluchtelingen in Camp Liberty hebben zich meerdere artsenverenigingen in Europa aangesloten. Parlementariërs en juristenverenigingen hebben nieuwe initiatieven gelanceerd om de Iraanse ballingen in Irak te beschermen.

Medewerkers van de mensenrechtencampagne, onder wie Rita Süssmuth,  jarenlang voorzitter van de Duitse Bondsdag, deden in Berlijn een oproep aan de internationale gemeenschap tot solidariteit en effectieve ondersteuning, vooral voor de vrouwen in Camp Liberty. Het kamp heeft internationale bescherming nodig tegen aanvallen van extremistische terroristische groeperingen.

Rudolf Henke,  Bondsdagafgevaardigde uit Aken en eerste voorzitter van de Duitse artsenfederatie Marburger Bund, deed in Berlijn nogmaals een beroep op de Iraakse regering om adequate primaire gezondheidszorg mogelijk te maken voor de Iraanse vluchtelingen in Camp Liberty. De slechte medische zorg voor de vluchtelingen in Camp Liberty is een flagrante schending van het IVESCR, het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, dat door Irak geratificeerd is. Aan de Iraakse minister-president werd gevraagd om de mensen in Camp Liberty basisgezondheidszorg te bieden en aldus te voldoen aan de fundamentele normen en beginselen van mensenrechten en medische ethiek.

Samen tegen islamitisch fundamentalisme en extremisme

Tal van medewerkers aan het evenement wezen erop dat het regime in Teheran het epicentrum is van terrorisme en fundamentalisme in de wereld van vandaag en dus de belangrijkste bedreiging vormt voor de mondiale vrede en veiligheid. De fundamentalistische dictatuur in Iran is de oorzaak van het ontstaan van steeds nieuwe islamitische terreurgroeperingen.

In toespraken werd ervoor gewaarschuwd het gevaar van de islamitische dictatuur in Teheran niet te onderschatten. De wereldgemeenschap moet adequate actie ondernemen tegen het door Teheran gesteunde terrorisme. De democratische-  en mensenrechtenbewegingen tegen het islamitisch fundamentalisme zouden wereldwijd versterkt moeten worden, vooral door het geven van verantwoordelijke en leidinggevende posities aan vrouwen binnen deze bewegingen.

De voorzitter van het Iraanse verzet, Maryam Rajavi, verklaarde dat de wereld niet zonder antwoord zat tegen het islamitisch fundamentalisme en extremisme. Het antwoord is een democratische en tolerante islam. Ze deed een beroep op vooral de vrouwen van de wereld om samen te werken tegen de terreur en barbaarsheid van de islamitische extremisten, teneinde de volkeren van het Midden-Oosten en wereldwijd te bevrijden van deze nachtmerrie.