Er zijn berichten binnen gekomen over de toestand van de gevangen dervish Moshtava Daneshju in de Evingevangenis die er op wijzen dat hij door hartkwalen en gebrek aan ziekenzorg achteruit gaat.Dit gebeurt terwijl de plaats waarin hij wordt vastgehouden in een afgrijselijke toestand verkeert,terwijl geen enkele vorm van frisse lucht wordt toegelaten.De laatste twee weken brengt hij door in een ziekenhuis.(SMV 27 Maart 2015