In de gevangenis Gohardasht in Karaj ten westen van Teheran zijn leden van de inlichtingendienst begonnen met de kwelling van de politieke gevangene Arzhang Davoodi door hem noodzakelijke dingen te onthouden als kleding die door  zijn verwanten was gegeven op nieuwjarsdag Nowruz.

Alo enige jaren is deze polirieke gevangene verstoken van persoonijke ontmoetingen met zijn verwanten, en zijn kennissen mogen ook geen betrekkingen met hem onderhouden.(SMV 28 Maart 2015).