7 april 2015- Een van de nieuwste repressieve maatregelen die in Iran zijn genomen tegen religieuze minderheden, is dat het Iraanse christenen verboden is om Pasen te vieren in kerken.

Op zaterdag stuurde de Staatsveiligheidsdienst (politie) van het Iraanse regime dreigbrieven naar kerken in de stad Urumiyeh met de waarschuwing dat ze in verband met Pasen geen bijeenkomsten mochten houden.

Volgens de instructie van het Bureau van Publiek Gebouwen van de dienst is het christenen alleen toegestaan om bij hen thuis paasvieringen te houden.

Dit verbod op het houden van paasvieringen voor Iraanse christenen wordt in Iran beschouwd als ongekend – zelfs onder de heerschappij van de mullahs, die wordt gerekend tot een van de ergste regimes ter wereld als het gaat om de vervolging van christenen.

Net als aanhangers van andere religies worden Iraanse christenen onder het boosaardige bewind van dit regime beroofd van hun meest fundamentele rechten en hebben ze te lijden onder discriminatie.

De vervolging van christenen in Iran is onder Hassan Rouhani erger geworden en vele moeten nu vrezen voor ‘zware fysieke en psychische marteling’. Aan hun lijden en onderdrukking zal echter een eind komen door de omverwerping van de religieuze dictatuur in het land.