5 april 2015-Drie gevangenen werden in eenzame opsluiting opgeborgen ,van wie er twee bezig zijn met een hongerstaking.

Het invoeren van zeer luide verstoringen van telefoongesprekken veroorzaakt lichamelijk en geestelijk leed voor de gevangenen.

SMV roept alle verenigingen die zich bezig houden met mensenrechten op om een onderzoek in te stellen naar het harde lot van de politieke gevangenen in Iran.

Op Maandag hebben speciale bewakers in de Gohardasht gevangenis in de stad Karaj in Iran met geweld de cellen waar de politieke gevangenen waren opgesloten met geweld bestormd en de gevangenen deels over gebracht naar cellen in  eenzame opsluiting.

De gevangenenbewakers vielen binnen in de afdeling 12 in de vierde afdeling van de Gohardashtgevangenis en brachten pastoor Saeed Abedini ,de heer Khaled Hardani en mijnheer Mustafa Eskandari over naar cellen in eenzame opsluiting.De onderdrukkers mishandelden en vernederden Pastoor Saeed Abedini.

Hun weerzin uitend tegen  de onderdrukkingsmatregelen en overbrenging van de gewetensgevangenen in eenzame opsluiting,gingen Pastoor Abedini en de heer Hardani over tot een hongerstaking.

De aanval vond plaats in het bijzijn van Geramiyan het hoofd van afdeling 4 en werd geleid door Amirian het hoofd van de bijzondere bewakers.

Ondertussen spraken de politieke gevangenen op Zaterdag 4 April in deze gevangenis hun afkeuring uit over het uitzenden van zeer groot lawaai dat de oorzaak was van het verlies van bewustzijn van twee politieke gevangenen.

De onderdrukkende bazen van de gevangenis hebben onlangs toestellen opgezet die reusachtig lawaai veroorzaken om gesprekken van gevangen met elkaar te verijdelen.

Het Iraanse bewind heeft onderdrukkende maatrelen versterkt in gevangenissen om zo angst in de samenleving en onder de gewetensgevangenen te vergroten om te voorkomen dat de bevolking haar weerzin zou uiten tegen het feit dat het bewind onder de hoogste leider ging terugkrabbelen door genoegen te nemen met een voorlopige overeenkomst